Detaljer


Åmot tannklinikk - Renholder

Beskrivelse

Åmot tannklinikk har ledig en 30 % fast stilling som renholder fra snarest.

Vi tilbyr

  • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
  • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
  • lønn etter gjeldende avtaleverk
  • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen 

  • stillingen er nå ved Åmot tannklinikk, men en fremtidig klinikkstruktur kan medføre endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted

Arbeidsoppgaver

  • renholdet utføres hver dag (mandag - fredag), dvs at arbeidstiden er 11,25 timer pr. uke eller ca. 2,25 timer pr. dag
  • arbeidet utføres i klinikkens åpningstider, dvs. mellom kl. 08:00 - kl. 15:30
  • arbeidstiden avtales i samarbeid med overtannlegen/klinikkleder

 Ønkede kvalifikasjoner for stillingen

  • fagbrev som renholder
  • søkere som har fagbrev vil ha fortrinnsrett til stillingen

Søknad

Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.