Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

AMK operatør

Offentlig forvaltning

Bli med å redde liv! Vi søker etter nye AMK operatører.

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi søker dyktige og dedikerte AMK operatører som vil være med å møte dagens utfordringer og utvikle fremtidens AMK.
Vi ser etter deg som har den nødvendige erfaringen og det faglige engasjementet for å løse våre oppgaver. 
Du er inkluderende og bidrar til et trygt arbeidsmiljø i vår avdeling. 

Aktuelle kandidater vil fortløpende bli kalt inn til intervjuer under utlysningsperioden. Vi forventer at den som stiller til intervju har avklart minimum 2 referanser som er nåværende overordnet eller tidligere ledere og evt. kollega. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

AMK Vestre Viken har i dag ansvar for nødmeldetjenesten for ca. 270 000 innbyggere i 19 kommuner i Viken fylke. Vi besvarer om lag 45 000 nødtelefoner i året. Vår sentral er bemannet med sykepleiere, paramedisinere og ambulansearbeidere. Til sammen har avdelingen 33 ansatte. AMK ligger under Klinikk for prehospitale tjenester sammen med ambulanse, luftambulanse og pasientreiser. AMK koordinerer 27 ambulanser, 1 legebil og 2 Helseekspresser.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • er offentlig godkjent sykepleier, paramedisiner eller autorisert ambulansearbeider
 • har erfaring fra pasientrettet arbeid
 • har gode kommunikasjonsegenskaper
 • har gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig, både i norsk og engelsk
 • har grunnleggende IT- kunnskaper

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • har god simultankapasitet og evne til å jobbe effektivt i stressende situasjoner
 • er uredd og handlekraftig
 • er engasjert
 • er positiv og imøtekommende ovenfor både pasient/pårørende, kolleger og samarbeidspartnere
 • er empatisk og har god evne til å samarbeide 
 • er fleksibel

Vi tilbyr:

 • En skikkelig bra AMK sentral med dyktige kollegaer som er glade i jobben sin
 • Arbeid i en avdeling og et foretak med høyt fokus på innovasjon og forbedring
 • Variert og utfordrende arbeidshverdag, og muligheter for faglig- og personlig utvikling
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø, der vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Lønn etter tariff, samt eget AMK-tillegg på kr. 50 000,- pr år
 • For tiden 2-delt turnus (vaktlengde 12 timer) med arbeid hver 3. helg
 • God opplæring til nye kolleger, og egne kompetanseplaner for nyansatte
 • Regelmessige fagdager i avdelingen
 • Gode muligheter for hospitering hos samarbeidspartnere, øvrige nødetater og andre avdelinger i foretaket
 • Tilgang til treningsrom
 • En arbeidsplass sentralt i Drammen nær gode kollektivforbindelser
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035