Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Ende-li boliger søker 2x100% Miljøterapeuter

Offentlig forvaltning

Ende-li bolig ligger under Ambulerende tjenester, som er organisert under kommunalområdet Bo- og miljøtjenester i Lillestrøm kommune. Stillingene omfatter turnusarbeid på en bemannet bolig med 6 flotte beboere, i tillegg til å levere ambulerende tjenester i form av punkttjenester til selvstendige hjemmeboende. Ambulerende tjenester har to personalbaser, en lokalisert på Løkenåsen i Fetsund, og en lokalisert på Skjetten. Vi yter tjenester til mennesker med ulik forutsetning for mestring av egen livssituasjon etter Helse- og omsorgstjenesteloven, og tilpasses den enkeltes behov for veiledning, motivering, opplæring og tilrettelegging. Tjenestemottakerne bor i egne kommunale eller private leiligheter, lokalisert forskjellige steder i Lillestrøm kommune. Vi er en fleksibel tjeneste med et mål om å styrke muligheter, trening og egenmestring slik at tjenestemottakerne i størst mulig grad kan bo så selvstendig som mulig, med best mulig livskvalitet.

Nå søker vi deg som er en dyktig og engasjert miljøterapeut, gjerne med lang og variert erfaring innen målgruppen. Vi søker også deg som er rykende fersk, sterkt motivert og brennende engasjert, men har utdanning du ønsker å anvende. Slike kvalifikasjoner tenker vi vil danne grunnlag for et godt og utviklende miljø for alle som vil være med på laget.

Vi skal jobbe etter kommunens verdigrunnlag "Tillit - inkludering - nyskaping", samtidig som vi har føttene godt planta i målretta miljøarbeid. Det kan jo ikke bli annet enn bra.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge behov og utfordringer hos tjenestemottakere
 • Målrettet miljøarbeid, herunder veiledning, motivering, opplæring og tilrettelegging
 • Utarbeide og følge opp vedtak og tiltak til tjenestemottakere 
 • Veilede kolleger i faglig arbeid, studenter og lærlinger
 • Dokumentasjon i journalsystem
 • Pårørendesamarbeid, herunder også veiledning 
 • Samarbeid med interne og eksterne instanser
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen
 • Delta på relevante kurs og møter 
 • Primærkontaktoppgave

Kvalifikasjoner:

 • Helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning
 • Erfaring fra arbeid med mennesker som har ulike diagnoser og kognitive funksjonsnedsettelser 
 • Erfaring fra psykiatri er en fordel
 • Kjennskap til psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser
 • Kunnskap om og praktisk erfaring med: spesialisthelsetjeneste, veiledning, ulike lovverk i forhold til kommunehelsetjenesten, ulike brukergrupper og ulik atferdsproblematikk
 • Praktisk erfaring med journalføring og utarbeide tiltaksplaner, fortrinnsvis i Gerica
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd.
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er engasjert i arbeid med mennesker, og som er selvstendig og trygg i møte med mange ulike typer mennesker. Du bør være trygg på å ta ansvar i krevende situasjoner, og trygg på å både gi og motta veiledning når det er behov for det.
 • Det er i arbeidet behov for å være løsningsorientert, målrettet, fleksibel og arbeidsom.
 • Du er god på å bygge relasjoner, og er raus og forståelsesfull i møte med både tjenestemottakere, pårørende, kolleger og andre samarbeidsinstanser.
 • Vi trenger deg som har gode samarbeidsevner, reflekterer over egen praksis og søker å utvikle deg selv. 
 • Du drives også av et ønske om å oppnå resultater, og ønsker utvikling sammen med dine medarbeidere. 
 • Du evner å tenke helhetlig, og ser det store bildet. 
 • Du er endringsvillig
 • Ved tilsetting vil personlig egnethet være av avgjørende betydning.

Vi tilbyr:

 • Turnus med arbeid hver fjerde helg i langvakter i 100 % stilling
 • Lønn etter Hovedtariffavtale
 • Et utviklende og spennende fagmiljø, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere 
 • Selvstendighet og frihet til å utforme dagens innhold innenfor gitte rammer
 • Faglig samarbeid på tvers av instanser
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Lillestrøm kommune oppfordrer søkere til å legge inn attester og vitnemål når de søker på stilling hos oss, evt så må dokumentasjonen tas med til et evt intervju.