Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ambulansetjenesten i Vestfold søker ny kollega!

Offentlig forvaltning

Vil du være med å bidra med pasientbehandling i den akuttmedisinske kjede, Sykehuset i Vestfold?

Vi søker ny kollega i Horten. Horten ambulansestasjon har i dag 3 ambulanser på dagtid og en som går hele døgnet og av de ca. 40.000 oppdragene tjenesten har i Vestfold, utfører Horten ca. 8000 av disse i året. Vi befinner oss ca. 20 minutter fra Sykehuset i Vestfold, noe som gjør det mulig å utføre mye god akuttmedisinsk omsorg på vei mot sykehus. Syntes du det høres spennende ut håper vi du fortsetter å lese. Vi har 21 faste ansatte hos oss, i tillegg til læringer og hospitanter som vi har opplæringsansvar for. Du vil bli ansatt som autorisert ambulansearbeider og den som ansettes må gjennomføre og bestå våre interne krav til opplæring og årlig sertifisering. Førerkort klasse C1 og kompetansebevis kode 160 er en forutsetning.

Ambulansetjenesten ved Sykehuset i Vestfold er organisert i Prehospital klinikk og samhandling. Vi har seksjoner i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. På dagtid bemanner vi til sammen 16 akuttambulanser, hvorav 9 er i døgnberedskap, og vi kjører ca. 40.000 ambulanseoppdrag årlig. Vi har 200 flotte medarbeidere tilknyttet tjenesten vår.

Med fokus på å levere gode akuttmedisinske tjenester til befolkningen, og ta vare på våre egne i en tjeneste under konstant utvikling, utfører vi stadig mer avanserte medisinske tiltak utenfor sykehusene.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

  Kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som ambulansearbeider, paramedisiner eller sykepleier. (Den som tilsettes vil bli ansatt som ambulansearbeider eller ambulanseassistent med spl.autorisasjon)
  • Medisinsk delegering på høyeste nivå.
  • Førerkort klasse C1 og kompetansebevis 160 for utrykningskjøring
  • Krav om god helse både fysisk og psykisk, du må kunne jobbe 12 timers vakter fordelt på dag og natt.
  • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
  • Politiattest vil måtte fremlegges før eventuell tiltredelse (iht til Helsepersonelloven § 20 A)
  • Det er nødvendig med grunnleggende dataferdigheter.

  Personlige egenskaper:

  • Evne til å håndtere stressede situasjoner på en rolig og profesjonell måte.
  • Ansvarsbevisst og pålitelig.
  • Evne til å kommunisere godt med mennesker i akutt krise og sorg.
  • Fleksibel og løsningsorientert. 
  • Du tar initiativ og evner å se arbeidsoppgaver som må utføres.

  Vi har høyt fokus på å bygge hverandre opp til å bli inkluderende, støttende, gode og trygge kollegaer og som medarbeider hos oss er det viktig at du tar del i dette

  Vi tilbyr:

  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende miljø i stadig endring.
  • Muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom kurs og fagdager.
  • Hos oss treffer du kollegaer som respekterer og støtter hverandre i en spennende arbeidshverdag.
  • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP.
  • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring.
  • Velferdsordninger som blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter.
  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

  Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning