Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ambulansebestillingsoperatør

Offentlig forvaltning

Vil du være frontlinjen i den akuttmedisinske kjeden? 

AMK Oslo mottar anrop til medisinsk nødnummer 113 fra et geografisk område som dekker de tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold, Kongsvinger-regionen og Hurum og Røyken i tidligere Buskerud. De som bor i dette området utgjør 30 % av Norges befolkning.113 kontaktes når man trenger akutt helsehjelp ved ulykker, alvorlige hendelser/ sykdom eller andre livstruende situasjoner. AMK Oslo håndterer i tillegg henvendelser fra helsepersonell med anmodning om ambulansetransport via ambulansebestilling.

Avdelingen er en del av Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus og mottar årlig over 240 000 medisinske nødtelefoner. Vi koordinerer ambulanser og legebiler i tillegg til andre spesialressurser. Vi har også ansvar for koordinering av luftambulansen i Helse Sør-Øst.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Som ambulansebestillingsoperatør vil din hovedoppgave bestå i å motta og håndtere henvendelser fra helsepersonell med anmodning om ambulansetransport via ambulansebestilling.
 • Basert på en systematisk utspørring vil du avgjøre om det skal sendes ambulanse og til hvilken hastegrad.
 • Du samhandler med interne og eksterne aktører i den akuttmedisinske kjeden.
 • Vi søker deg som er paramedisinstudent. 
 • Du må være god i norsk og engelsk og gjerne i ytterligere språk.
 • Du må ha normalt fargesyn og god hørsel.
 • Opplæring vil foregå på ettermiddag/kveldstid og eventuelt noe på helg de første ukene etter oppstart.

Kvalifikasjoner:

 • Paramedisinstudent med fullført og bestått 3. semester i bachelor utdanningen ved OsloMET
 • (evt.oppnådd tilsvarende kompetansenivå i paramedic-studiet ved annen utdanningsinstitusjon).

Personlige egenskaper:

Du er: 

 • god i muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • har gode IKT-ferdigheter
 • god på simultankapasitet og takler stress
 • faglig sterk og endringsvillig
 • omsorgsfull og tålmodig
 • en som fungerer godt i team og som ønsker å gjøre en forskjell

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i landets største prehospitale miljø.
 • Grundig opplæring og oppfølging i et profesjonelt fagmiljø.
 • Turnus med arbeid hver 3. helg.
 • Mulighet for forlengelse.
 • Mulighet for videreutdanning til medisinsk operatør etter fullført bachelor