Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ambulansearbeidere seksjon Hamar faste stillinger og vikariater

Offentlig forvaltning

Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet er en av Norges største ambulansetjenester med visjon "først og fremst". Innlandet er geografisk stort og ambulanse avdelingen består av 26 stasjoner med stor variasjon av by og land. Med vår visjon har avdelingen stort og spennende fokus på faglighet samt nye behandlings tiltak.

Avdelingen består også av flere spesialenheter som Cbrne/beredskapsenhet, akuttlegebil og luftambulansetjeneste. Avdelingen har i tillegg egne syketransportbiler ved de større by tjenester. 

Ved seksjon Hamar er det ledig flere faste stillinger og vikariater:

 • Stasjon Hamar:
  • 3 stk. 100% faste stillinger
  • 3 stk. 100% vikariater
  • 1 stk. 22% fast stilling
  • 1 stk. 35,5% fast stilling
  • 1 stk. 37% fast stilling
  • 1 stk. 42,5% fast stilling
  • 1 stk. 49% fast stilling

Ved evt. intern rokkering/annen ledighet innen området ambulanse Hedmark, vil tilsetting bli foretatt blant søkermassen som foreligger. Det bes opplyst i søknaden om dette er av interesse. Dersom det blir flere ledige stillinger i området i løpet av utlysnings-/og tilsettingsprosessen, vil tilsetting bli foretatt fra samme søkermasse.

Søkere med fortrinnsrett, bes oppgi dette i søknaden.

Den som tilsettes forplikter seg til å delta i intern opplæring, gjennomføre innfasing og utsjekker, bestå årlige resertifisering samt sette seg inn i og etterleve Sykehuset Innlandets etiske retningslinjer og divisjonens egen verdiplakat. Dersom det etter søknadsfristens utløp ikke finnes kvalifiserte søkere, kan tilsetting likevel bli foretatt under visse forutsetninger

Søker bes opplyse om hvilken stilling/vikariat som er aktuell.

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert ambulansearbeider 
 • Autorisert paramedisiner kan også søke
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy kode 160
 • Førerkort klasse C1 (over 3500 kg)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig og ha noen datakunnskaper 
 • Helseattest for førerkort klasse D av nyere dato 

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som:

 • Er en lagspiller med god personlig egnethet og gode holdninger
 • Er målbevisst i ditt arbeid for å ta til deg ny kunnskap. Det forventes ett tydelig initiativ til å bestå årlige sertifiseringer
 • Har interesse for akuttmedisin og god prehospital håndtering av alle pasientgrupper
 • Har god fysisk og psykisk helse, må gjennomføre og bestå avdelingens fysiske tester
 • Evner å ta vare på deg selv og viser god egenomsorg
 • Er fleksibel i forhold til endring av arbeidsoppgaver,
 • Har gode samarbeidsevner og er en konstruktiv bidragsyter i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Ønsker å gjøre dagen bedre for dine kollegaer når du er på jobb

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i hh.t. gjeldende overenskomst og personalreglement
 • Pensjonsordning i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring
  Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling

For å få enkelte systemtilganger i ambulansetjenesten vil det være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.