Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ambulansearbeidere - ferievikarer

Offentlig forvaltning

Ønsker du en spennende og utfordrende stilling i Prehospital avdeling?

Grip muligheten for å kunne arbeide hos oss i sommer!

Vi søker primært etter ferievikarer som innehar autorisasjon som ambulansearbeider, og som innehar C1 og kode 160. Paramedisiner studenter, kan også være aktuelle under forutsetning av at de følger intern opplæring for vikarer ved ambulanseavdelingen i Sykehuset Østfold. Alle kandidater må gjennomføre intern opplæring, hospiteringsvakter og utsjekk før tiltredelse.

Vi ønsker deg som kan arbeide 50 - 100 % stilling i minimum 4 uker sommeren 2023 i perioden 19.06.2023 - 27.08.2023.

Ambulansetjenesten i Østfold i Viken fylke er lokalisert i 5 byer (Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Indre Østfold), og dekker et geografisk område på 4200 kvadratkilometer og er landets 6. mest folkerike fylke.

Alle stasjonene har døgnambulanser, og noen av stasjonene har i tillegg deldøgnsambulanser, syketransport-enheter og helseekspress.

Søknadene behandles fortløpende og aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende.

Oppgi i søknaden hvilken periode du kan arbeide. 

2 referanser må oppgis i søknaden.   
 

Arbeidsoppgaver:

 • Som ambulansearbeider i prehospital avdeling har du ansvaret for å løse tildelte ambulanseoppdrag i henhold til avdelingens stillingsbeskrivelse
 • Du vil delta i og løse daglige gjøremål i egen seksjon

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som ambulansearbeider med norsk autorisasjon
 • Paramedisinerstudenter ferdig med minimum 2 år heltid/ 3 år deltid
 • Førerkort klasse B og C1 (over 3500 kg)
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy kode 160
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, samt behersker engelsk muntlig
 • Generelle IKT-kunnskaper
 • HHLR/AHLR sertifisering er en fordel 
 • Helseattest for førerkort klasse D av nyere dato

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsevner og trives med tverrfaglig samarbeid
 • Evner til å jobbe fleksibelt og i et høyt arbeidstempo 
 • Er en god lagspiller som har tillit til andres og egne avgjørelser
 • Har personlig og faglig trygghet, og evner å arbeide selvstendig 
 • God fysisk og psykisk helse

Vi tilbyr:

 • Et spennende arbeidsmiljø der utfordringene står i kø
 • Et etablert og godt læringsmiljø med fokus på høy kompetanse og kvalitet 
 • Obligatorisk opplæring
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.