Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ambulansearbeidere

Offentlig forvaltning

Vi søker ambulansearbeidere med stolthet og engasjement for faget, og interesse for faglig utvikling.

Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet er en av Norges største ambulansetjenester, med 26 ambulansestasjoner med døgnkontinuerlig tilstedevakt. Våre ambulansestasjoner har store variasjoner i oppdrag, og oppdragsmengden varierer både ut fra sted og sesong. Som medarbeider hos oss vil du få mulighet til å jobbe på tvers av flere stasjoner og få et bredt spekter av oppdrag. Med vår visjon «først og fremst» vektlegger avdelingen faglighet og nye behandlingstiltak og vi deltar i flere forsknings- og innovasjonsprosjekter. 

Vi søker ambulansearbeidere til følgende stillinger: 

100 % fast  fra 1. mai 2024

50 % fast fra 1. mai 2024

 • Seksjon Valdres består i tillegg til stasjon Fagernes av ambulansestasjonene Bagn og Ryfoss.
 • Seksjonen er også en del av opplæringen i Sykehuset Innlandet , og det er 2 lærlinger til enhver tid i seksjonen.
 • Valdres er et område preget av turisme og det vil ofte være en del turister i fjellheimen, med Fagernes som et sentralt punkt i regionen.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert ambulansearbeider 
 • Autoriserte paramedisinere kan også søke
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy (kode 160)
 • Gyldig førerkort for kjøretøy inntil 7.500 kg (C1) 
 • Helseattest for førerkort klasse D 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Fysisk egnethet til yrket, fysisk test vil bli gjennomført 
 • Grunnleggende dataferdigheter

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som:

 • er ansvarsbevisst, selvstendig, og evner å ta raske beslutninger i kritiske og uforutsigbare situasjoner
  • Ambulansearbeidere har ansvar for å gi omsorg og nødhjelp til pasienter i kritiske situasjoner og ta nødvendige forholdsregler for å sikre pasientens beste.
  • Ambulansearbeidere må være selvstendig og kunne ta raske beslutninger i kritiske og uforutsigbare situasjoner, og håndtere situasjoner effektivt uten å vente på instruksjoner.
  • Må være kreativ og initiativrik i jobbutførelsen, og vise interesse for faglig utvikling.

 • er fleksibel og tilpasningsdyktig
  • Evne å tilpasse seg endrede omstendigheter, håndtere uventede utfordringer og være åpen for alternative løsninger.
  • Være fleksibel når det gjelder endringer knyttet til arbeidsoppgaver og oppdrag. Utvise fleksibilitet i arbeidstid og innkalling ved større hendelser.
   
 • er strukturert og nøyaktig i utførelsen av arbeidsoppgaver
  • Evne til å ha oversikt og beholde roen i stressende situasjoner som krever effektivitet.
  • Ryddig og bidrar til god orden og ivaretakelse av utstyr og kjøretøy.

 • har en tydelig og respektfull kommunikasjon med pasienter, kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • har gode samarbeidsevner og er en konstruktiv bidragsyter i et tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Må kunne jobbe med hvem som helst som makker, og bidra til et godt faglig og sosialt miljø for å bidra il et godt arbeidsmiljø.
  • Være en lagspiller med gode holdninger og verdier.

Vi tilbyr:

 • Innovativ arbeidsplass med store muligheter for faglig utvikling
 • Aktiv tjeneste med stor faglig variasjon i oppdrag
  • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og personalreglement. Stillingen lønnes som autorisert ambulansearbeider. 
  • Pensjonsordning i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring

  Sykehuset Innlandet har et aktivt bedriftsidrettslag med gode muligheter for å bli kjent med kollegaer på tvers av avdelinger og divisjoner gjennom et bredt spekter av tilbud. For mere informasjon se: SIaktiv.no 


  Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

  For å få enkelte systemtilganger i ambulansetjenesten vil det være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort.

  - Dersom det blir flere ledige stillinger i området i løpet av utlysnings-/og tilsettingsprosessen, vil tilsetting bli foretatt fra samme søkermasse.

  - Dersom det etter søknadsfristens utløp ikke finnes kvalifiserte søkere, kan tilsetting likevel bli foretatt under visse forutsetninger. 

   

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.