Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ambulansearbeider / Paramedisiner

Offentlig forvaltning

Vi har flere ledige vikariater som ambulansearbeider/paramedisiner i 100 % stilling.

Ambulansetjenesten i Østfold er lokalisert i 5 Østfoldbyer (Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Mysen) og dekker ett geografisk område på 4200 kvadratkilometer og er landets 6. mest folkerike fylke.

Ambulanseseksjonen i Fredrikstad er samlokalisert med Fredrikstad og Hvaler Legevakt i Helsehuset Fredrikstad. Seksjonen drifter 4 ambulanser på dag/ kveld og tre ambulanser på nattestid. Seksjonen har mellom 50 - 60 medarbeidere som består av fast ansatte, lærlinger og vikarer. Fredrikstad har et kjøregrunnlag på over 10.000 oppdrag per år og dekker i tillegg til Fredrikstad også Hvaler kommune. Byen har i tillegg til å være i vekst, mye kystlinje blant annet på Hvaler. I sommerhalvåret øker derfor befolkningsmengden, noe som gir god variasjon i arbeids hverdagen. Seksjonen ligger ca 20-40 min kjøretid fra Sykehuset Østfold Kalnes. Bemanning av ambulanser på andre seksjoner må påregnes dersom driften tilsier dette. 

Søknadene behandles fortløpende og aktuelle søkere blir kontaktet.

Intervjuer planlegges gjennomført i uke 25.  

Arbeidsoppgaver:

 • Som medarbeider i prehospital avdeling har du ansvaret for å løse tildelte ambulanseoppdraghenhold til avdelingens arbeidsbeskrivelse
 • Delta i øvelser, ferdighetstrening og andre kompetansehevende tiltak, i tillegg til å løse daglige gjøremål i egen seksjon
 • Ansvar for å utføre arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, jf. helsepersonelloven
 • Gi informasjon til pasienter og pårørende etter gjeldende retningslinje.
 • Sørge for at medisinsk behandling utføres etter gjeldende retningslinjer og MOM
 • Føre journal under hvert enkelt oppdrag for å sikre påkrevd dokumentasjon

Kvalifikasjoner:

 • Ambulansearbeider med norsk autorisasjon/bachelor i Paramedisin og /eller paramedic utdannelse
 • Førerkort klasse B, C1 og kode 160 med helseattest for førerkort klasse D av nyere dato
 • Dokumentert opplæring i AHLR
 • Dokumentert opplæring i perifer venekanyle og infusjon
 • Forplikte seg til å følge den til enhver tid gjeldende bedriftsinterne opplæring, sertifisering og resertifisering
 • Gjennomføre opplæring i og bestå medisindelegering, trinn 3
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med sekundærspråk
 • Inneha grunnleggende IKT kompetanse og evne til å benytte sykehusets IKT verktøy

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på tvers av profesjonsgrenser og fungerer godt i team
 • Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse
 • Du er ansvarsbevisst og pliktoppfyllende og nøye i ditt arbeid
 • Du må takle stress og en hektisk arbeidshverdag på en god måte
 • Du er serviceinnstilt
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
 • Du har god fysisk og psykisk helse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Ett hektisk og høyt kompetent arbeidsmiljø, hvor det faglige fokuset verdsettes
 • Som medarbeider hos oss tilbyr vi blant annet faglig oppfølging i en tilrettelagt veiledningsambulanse
 • Et godt arbeidsmiljø med mange dyktige og engasjerte kollegaer
 • Du får jevnlig vedlikeholdt ferdighetene dine lokalt i seksjonen og gjennom sentraliserte opplæringsdager
 • Tiltredelse etter avtale
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.