Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ambulansearbeider/Paramedic

Offentlig forvaltning

I Oslo, Viken og Kongsvinger region er det Prehospital Klinikk ved Oslo Universitetssykehus som har ansvaret for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK/113) og Pasientreiser. Klinikkens hovedoppgave er rettet mot behandling av pasienter før de regnes som innlagte pasienter.

Ambulanseavdelingen utførte ca. 180.000 oppdrag i 2021, og er med det Norges mest aktive ambulansetjeneste. Avdelingen har stort fokus på kompetanseheving for alle nivåer. Dette er en arbeidsplass med gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste årene, hvor vi skal utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. På denne måten skal vi leve opp til vår visjon: «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Område Sør består av stasjonene Prinsdal, Nordre Follo og Søndre Follo. Det er en fast 100% stilling på Søndre Follo, og flere vikariater, med eventuelt mulighet for forlengelse, på alle stasjonene i Område Sør.

Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra med sin kompetanse i en hektisk hverdag, og som opplever hverdagen til en ambulansearbeider som utfordrende og interessant. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger, og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er, og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Deltagelse i stasjonens p.t. turnusplan.
 • Utøvelse av ambulanseoppdrag etter avdelingens standard, retningslinjer og prosedyrer.
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som Paramedisiner eller Ambulansearbeider.
 • Førerkort klasse C1 og kompetansebevis for utrykningskjøretøy (kode 160).
 • Tilfredsstiller medisinske krav til førerkort klasse D.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • For nyansatte kreves fullført og bestått fysisk test.
 • Politiattest iht. helsepersonell loven § 20.

Personlige egenskaper:

 • Du arbeider effektivt i et travelt arbeidsmiljø.
 • Du er punktlig og initiativrik.
 • Du har ønsker om å bidra til egen og andres faglige utvikling.
 • Du innehar et verdigrunnlag og holdninger forenelig med OUS sine verdier: Kvalitet, trygghet og respekt. Vår kultur skal være: Åpen, lærende og helhetstenkende.
 • Du ønsker å bidra til videre utvikling av Områdets gode arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Høyt fagfokus.
 • Kompetanseoverføring i fokus.
 • Gode kolleger og godt arbeidsmiljø.
 • Det kan eventuelt bli mulighet for forlengelse av vikariatene. Ved interne overføringer kan det utløse andre stillinger i samme område.