Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ambulansearbeider med autorisasjon

Offentlig forvaltning

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for ambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK/nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder fylke, samt Nissedal og Fyresdal kommune i Telemark og Lund i Rogaland. Ambulansetjenesten består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift. I 2020 ble det utført 38 158 oppdrag og kjørt ca. 2,4 mill. kilometer.
I område Lister som innbefatter ambulansestasjonene i Lyngdal, Farsund, Flekkefjord og Hægebostad har vi nå ledig følgende:

1 x 100% vikariat i et år, med mulighet for fast ansettelse, pt. ambulansestasjonen i Flekkefjord

Tiltredelse: Etter avtale
Det forutsette fleksibilitet og en må kunne påregne arbeid på flere stasjoner.
Ved intern omrokering kan det bli ledig andre stillinger/vikariater i området.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring. Dette for bla. å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Turnusarbeid i ambulansetjenesten
 • Til enhver tid sette seg inn i og kjenne til innholdet i prosedyrer/tiltakskort, retningslinjer, rutiner m.v, og utføre beskrevne oppgaver i henhold til dette
 • Holde seg faglig oppdatert 
 • Ivareta pasientens og de pårørendes behov i forbindelse med undersøkelse, behandling og transport i henhold til sitt formelle kompetanseområde.
 • Arbeide i henhold til gjeldende rammer for taushetsplikt
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert ambulansearbeider
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160Førerkort klasse C1 (over 3500 kg).
 • Søkere som ikke innehar førerkort klasse C1, må forplikte seg til å ta dette innen 6 måneder for egen regning
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, samt muntlig engelsk
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet, gode holdninger, selvstendighet og høy faglig standard vektlegges
 • Fleksibel i forhold til arbeid på flere stasjoner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Den som tilsettes må være villig til å holde seg i en fysisk form som det kreves for å utføre arbeidsoppgavene som ambulansearbeider

Vi tilbyr:

 • Trivelig stasjonsmiljø
 • Hyggelige kollegaer, godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning, KLP
 • En utfordrende og spennende jobb