Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ambulansearbeider med autorisasjon

Offentlig forvaltning

Vi søker ambulansearbeider med autorisasjon og fagbrev til et godt fagmiljø ved ambulansen Porsgrunn.

 • 100 % fast i Porsgrunn fra 01.08.22
 • 55 % vikariat i Porsgrunn fra 01.07.22--31.05.23

Presiser/prioriter i søknaden hvilke stillinger du søker. 

Ved overflytting mellom stasjoner/intern rokering, kan det bli ledig ytterligere stillinger. Denne utlysning vil gjelde disse stillingene også.

Det vil bli avholdt intervju og fysisk test. 

Ut fra forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4 er det i medhold av arbeidsmiljøloven § 9-3 (1) vurdert at arbeidstaker må være fullvaksinert mot covid-19 for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte for denne stillingen. Dette vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus. Uten denne informasjon vil arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Ambulanse oppdrag for Sykehuset Telemark

Kvalifikasjoner:

 • Ambulansearbeider med autorisasjon.
 • Førerkort klasse C1 og kompetansebevis for utrykning kode 160 eller inneha dette før oppstart.
 • Kunnskaper i bruk av IT-verktøy.
 • God fysisk og psykisk helse.
 • Inneha Advanced Life Support delegering i STHF eller bestå ALS sertifisering innen 6mnd etter ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Ta raske, klare beslutninger som kan innebære vanskelige valg eller veloverveid risiko
 • Du viser interesse og forståelse for dine kolleger
 • Du er fleksibel og har evne til å tilpasse deg skiftende omstendigheter
 • Du arbeider effektivt i et travelt miljø
 • Punktlig og initiativrik
 • Du ønsker å bidra til egen og andres faglige utvikling
 • Du innehar et verdigrunnlag og holdninger forenelig med ST sine verdier – kvalitet, trygghet og respekt
 • Vår kultur skal være; åpen, lærende og helhetstenkende
 • Du ønsker å bidra til videreutviklingen av ambulansetjenestens gode arbeidsmiljø
 • Helse som er forenelig med yrkesutførelsen og døgnkontinuerlig turnusarbeid Inneha endringsvilje i takt med samfunnets og ST sine forventninger og krav

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtale.
 • Tilknytning til ambisiøst og kollegialt akuttmedisinsk miljø. 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP