Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ambulansearbeider

Offentlig forvaltning

 Vi har behov for tilkallingsvikarer til oppdekking av uforutsett fravær og ferievikarer.  Vi søker ambulansearbeidere, paramedisinstudenter og evt. sykepleiere (etter nærmere dialog). De som ansettes, må gjennomføre og bestå våre interne krav til opplæring. 

Det gjøres fortløpende ansettelser, så annonsen vil ligge ute en periode.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert ambulansearbeider
 • Paramedisinstudenter, heltid, minimum bestått 2 året
 • Parmamedisinstudenter, deltid minimum ferdig med 3. året
 • God helse, oppfylle helsekrav til førerkortgruppe 3 i Førerkortforskriften
 • Krav til førerkort klasse C1
 • Ønskelig med kompetansebevis for 60
 • Allmenn god helse og fysikk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i både norsk (skandinavisk) og engelsk språk for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Kunne beherske IT-verktøy
 • Fysisk egnethet til yrket, fysisk test vil bli gjennomført
 • Politiattest vil måtte fremlegges ved evt. tiltredelse (iht. Helsepersonelloven. § 20 A)

Vi tilbyr:

 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.  Studenter bes legge ved dokumentasjon på hvor langt de er kommet i studiet.