Allmennlærer

Stavanger Kommune

Tjensvoll barneskole ligger nær flotte turområder sentralt i Stavanger. Vi har fokus på inkludering, trivsel og trygghet blant elever og ansatte. Tjensvoll skole har 430 elever og 60 ansatte fordelt på pedagogisk personal og miljøarbeidere. Tjensvoll skole har fokus på varierte arbeidsmetoder, stasjonsarbeid, uteskole/fysisk aktiv læring. 

Vi søker dyktig grunnskolelærer. Som lærer på Tjensvoll skole møter du dyktige kolleger som er opptatt av elevenes trivsel og læring. Skolens visjon "vi er trygge, trivelige og tenkende elever, står sentralt i vår hverdag. Les mer om oss på www. minskole.no/tjensvoll.

Arbeidsoppgaver:

Timelærer på mellomtrinnet.

Fokus på variert og tilpasset undervisning.

Systematisk arbeid med fokus på de grunnleggende ferdighetene.

Planlegge, gjennomføre og evaluere elevenes læringsarbeid.

Fokus på elevenes skolemiljø.

Arbeid systematisk etter gjeldende planer.

Kvalifikasjoner:

Godkjent utdanning som grunnskolelærer 1 - 7. 

Det er ønskelig med erfaring som lærer i grunnskolen

Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

Du er engasjert og løsningsorientert.

Du er tydelig og god på å skrape gode relasjoner med elever, ansatte og foresatte

Du er god på klasseledelse.

Du bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.

Du har tydelig forventinger til elevene. 

Vi tilbyr:

En spennende og variert jobb med høyt læringstrykk

Tett samarbeid og godt arbeidsmiljø blant kollegaer

Vi har gode ordninger for å ivareta nyutdannede

Stillingskode og lønn etter ansiennitet og gjeldende tariffavtale.

HjemJobbHjem.ordning.