Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Akutt psykiatrisk seksjon E har ledige helge stillinger  

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være en del av et stort og engasjerende fagmiljø ved Norges største akuttpsykiatriske avdeling? 
Da trenger vi deg på seksjon E! 

Akuttpsykiatrisk avdeling er Norges største, og er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak, fire psykoseseksjoner og en affektiv seksjon med ECT poliklinikk og konsultasjons- og liasonenhet. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med avdeling for spesialpsykiatri, distrikts psykiatriske sentre, alderspsykiatrisk avdeling og kommuner/ bydeler i opptaksområdet.

Seksjon E er en lukket seksjon med 12 døgnplasser og behandler primært pasienter med psykoselidelser. Behandlingen består av individualterapi, miljøterapi, og medikamentell behandling. Vi tilstreber et godt terapeutisk miljø hvor pasientene kan oppleve trygghet, forutsigbarhet og mestring gjennom kontinuerlig relasjontelt arbeid. Seksjonen er en spennende og utfordrende arbeidsplass i stadig utvikling. Seksjon E  er en faglig utfordrende arbeidsplass med et svært godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger fra forskjellige yrkesgrupper. Her verdsettes tverrfaglig samarbeid høyt.

Vi søker deg som har interesse for pasienter innenfor seksjonens målområde, som liker utfordringer og som trives i et aktivt, dynamisk og faglig miljø. 
Vi har fire ledige helge-stillinger i fra 14,08% til 20,66%
Ekstravakter oppfordres også til å søke!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

Delta i seksjonens gjøremål og utvikling
Delta i målrettet miljøterapi
Bidra til at seksjonen driftes faglig forsvarlig
Dokumentasjon med utarbeidelse av behandlingsplaner
Delta på organisert trening i fysisk konflikthåndtering
Samarbeide internt og eksternt med aktuelle samarbeidspartnere
Jobbe i tverrfaglige team rundt den enkelte pasient

Kvalifikasjoner:

Ønskelig med erfaring fra akuttpsykiatri.
Vi ønsker oss engasjerte kollegaer som liker å jobbe i et hektisk miljø, som kan være med på å utvikle seksjonen videre.
Ønskelig med helsefaglig bakgrunn eller påbegynt helsefaglig utdanning.
Miljøterapeuter, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere oppfordres til å søke. 

Personlige egenskaper:

-Vi søker deg som er ansvarsbevisst, lojal og har et godt humør
-Du må være trygg på deg selv, tydelig i kommunikasjonen og stabil i relasjon til andre.
-Du må være fysisk og mentalt skikket til å håndtere situasjoner med grensesetting og utagering.
-Du må være faglig engasjert, positiv, fleksibel og innstilt på å bidra med gode løsninger.
-Stillingen fordrer tilfredsstillende fysisk helse for å kunne ivareta personal- og pasientsikkerhet.
-Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

-Et spennende arbeidsmiljø, med hyggelige arbeidskolleger
-Veiledning, opplæring og jevnlig trening i fysisk konflikthåndtering
-Ukentlig undervisning og veiledning-Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
-Sentral beliggenhet
-Gode velferdstilbud for ansatte
-Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
-Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud