• Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6509, KRISTIANSUND N
  KRISTIANSUND
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4706852
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune
Ledig stilling

Kristiansund kommune

Akutt behov for vikarer innen helse og omsorg

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du et ønske om å bidra til å yte gode og forsvarlige tjenester innen helse og omsorg? Har du helsefaglig kompetanse og/eller erfaring. Da er dette kanskje jobben for deg? 

Kristiansund kommune har akutt behov for helsefaglig kompetanse og erfaring på eksisterende avdelinger og nyopprettet post ved Bergan omsorgssenter. På Bergan skal det være heldøgns pleie og omsorg til pasienter som venter på fast plass i sykehjem. Her vil du være i et tett samarbeid med øvrige avdelinger ved Bergan omsorgssenter og enhetens avdeling for sykepleiere. 

Vi kan tilby både midlertidige avtaler og tilkallingsvikaravtaler.  For personer med autorisasjon og fagbrev kan vi tilby faste stillinger.

Aktuelle yrkesgrupper er:

 • helsefagarbeidere/hjelpepleiere 
 • sykepleiere
 • vernepleiere
 • studenter/elever: medisin, sykepleie, helsefag, ergoterapi, fysioterapi og vernepleie
 • evt. andre med helse- og sosialfaglig utdanning
 • assistenter
 • penjonister
Arbeidsområder
 • veiledning, tilrettelegging og bistand ut fra brukerens behov som f.eks. pleie og stell, tilbereding og servering av måltider, aktivisering av beboere, dokumentasjon EPJ
 • samhandling med andre faggrupper og pårørende
 • legemiddelhåndtering for bestemte faggrupper
Kvalifikasjonskrav
 • du må ha fylt 18 år
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig (eventuelt annet nordisk språk)
Vi søker deg som har
 • evne til innlevelse og empati
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 

 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6509, KRISTIANSUND N
  KRISTIANSUND
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4706852
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune