• Bedrift
  Ål Kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3570, ÅL
  ÅL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5749992
 • Se her for andre jobber fra Ål Kommune
 • Oppdatert 24.05.2024
Ledig stilling

Ål Kommune

Aktivtetskontakt / Støttekontakt

Offentlig forvaltning

Har du tid og lyst til å gje støtte og oppfølging til menneskjer med ulike behov og i alle aldre, og gje dei ei aktiv og meiningsfylt fritid?

Då vil me gjerne kome i kontakt med deg.

Me treng aktivitetskontaktar til personar som har vedtak om dette. Tenesta er heimla i Lov om helse- og omsorgstjenester § 3.2-6b. Målsettinga med aktivitetskontakt er å gje auka sosialt samvær og følgje til ulike fritidsaktivitetar med mål om å auke meistring og livskvaliteten for den enkelte.

Oppdraget kan vere å:

 • kartlegge brukarens interesser
 • finne egna kultur- og fritidsaktivitetar
 • motivere og legge til rette for den enkelte sin deltaking
 • legge til rette for kultur- og fritidsaktivitetar som brukarane sjølv ønskjer å delta i
 • motivere for nye aktiviteter
 • hjelpe brukarane til å utvikle sosiale relasjonar slik at dei får ei meiningsfull fritid og auka livskvalitet 

Det å vere aktivitetskontakt skal vere hyggelig og givande. Du må ha overskot til å gje av deg sjølv, vere trygg, og ha evne til å etablere kontakt, men samtidig kunne sette grenser. 
Du må også vere påliteleg og stabil, samt vere villig til å forplikte deg over tid. Du må vere over 18 år.

Me tilbyr:

 • varierte oppdrag/oppgåver
 • rettleiing ved behov
 • oppdragsavtale
 • det blir utbetalt køyregodtgjersle for køyring frå heimen til bruker
 • løn etter gjeldande tariffavtale
 • arbeidsforholdet er regulert av Hovedtariffavtala

Politiattest og søknad:

 • vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden. Den som vert tilsett må legge fram politiattest ikkje eldre enn tre månader
 • intervju og tilsetting kan bli gjennomført fortløpande i søknadsperioden
 • kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista

Ta gjerne kontakt med oss med spørsmål om stillinga:
Miljøterapitenesta gir tilrettelagte heimetenester til personar med ulike funksjonsnedsettingar. Miljøterapitenesta består av 2 avdelingar med kvar sin leiar. 

Tina Johansson
Tlf. 91527590
Avdelingsleder avdeling 1 Miljøterapitenesta

Marianne T. Skarpås
Tlf. 959 43 697
Avdelingsleder avdeling 2 Miljøterapitenesta

Velkomen som søkjer!

 

 

 • Bedrift
  Ål Kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3570, ÅL
  ÅL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5749992
 • Se her for andre jobber fra Ål Kommune
 • Oppdatert 24.05.2024