Ledig stilling

Trondheim Kommune

Aktivitør

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du glad i og yte god service og interessert i å jobbe i et positivt fagmiljø? Da har Tiller helse- og velferdssenter jobben for deg!

Tiller helse- og velferdssenter har fra 19. august 2022 ledig en fast 100 prosent stilling som aktivitør, med vakter på dagtid.

Tiller helse- og velferdssenter er et livsglede hjem og åpnet i februar 2004 og består av 34 sykehjemsplasser, hvorav ti plasser for pasienter i aktiv rus. I tilknytning til senteret er det 30 omsorgsboliger hvor det ytes heldøgns omsorg i hjemmet. Sykehjemspasientene har ulike behov, noe som gir oss faglige utfordringer.

Vi har en overordnet målsetting om at beboerne skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet sikret gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet.  

Vårt hovedfokus er å skape et trygt og forutsigbart miljø for våre beboere for å oppnå mestringsevne og ivaretakelse av deres behov og ressurser. Aktivitøren er en viktig del i dette da mye trivsel og kvalitet starter ved måltider og hygge på stuen.

Vi har et bredt sammensatt fagmiljø som består av sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeidere og to serviceverter.

Vi kan tilby et lederteam som er tilstede og tilgjengelige, som ønsker dialog og medvirkning, og tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill fra ansatte. Sammen bygger vi et godt og inkluderende arbeidsmiljø og god tjenestekvalitet

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside 

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge for aktivitetsgruppe og individuelt
 • Delta i måltider, ADL trening
 • Organisere og delta i frokostgrupper
 • Være aktiv medspiller i tverrfaglig samarbeid og ivaretakelse av pasientenes behov for aktivitet/ADL trening
 • Være kontaktperson og samarbeidspartner opp mot interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Planlegge, lede, gjennomføre og dokumentere aktiviteter
 • Leder av livsgledegruppa

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som aktivitør
 • Søkere med annen relevant kompetanse vil kunne bli vurdert for stillingen
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og i team
 • Være engasjert, inspirere og motivere medarbeidere
 • Evne til samhandling og god kommunikasjon
 • Evne til å vektlegge faglig kvalitet i arbeidet
 • Er strukturert og ryddig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende jobb i en organisasjon som er i stadig utvikling
 • Stor påvirkningsmulighet og innflytelse i tjenestetilbudet
 • Positivt arbeidsmiljø med mye latter
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Vi har dyktige og hyggelige medarbeidere som bidrar til en bedre hverdag for pasientene våre.
 • Vi har fokus på å spille hverandre gode som kollega
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler