• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  24.07.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4674362
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 18.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Aktivitør

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen

Institusjonstjenesten i Kongsberg Kommune består av 4 sykehjem og 2 omsorgsboliger med heldøgns tjenester. Vi gir tjenester til i hovedsak den eldre befolkningen som av ulike årsaker ikke lenger er i stand til å klare seg i egen bolig og har behov for tilsyn og helsetjenester hele døgnet. 

Kort om stillingen

Stillingen er  100 %. Aktivitørstillingen er nyopprettet og vil ligge organisert under Edvardsløkka Omsorgsbolig, men vil ha hele Institusjonstjenesten som sitt arbeidsområde. Aktivitørstillingen vil ha en viktig rolle i å løfte fokuset på livskvalitet og egenmestring og skal bidra til å øke aktivitetsnivået og miljøtiltakene for pasienter i Institusjonstjenesten. 

Stillingen er en 3-årig prosjektstilling som skal evalueres fortløpende i løpet av perioden. Det er mulighet for fast ansettelse utover dette i Kongsberg Kommune, forutsatt at den som ansettes er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver. 

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Utfordrende og spennende oppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre 

Innhold i stillingen

 • kartlegge muligheter for aktivitet i samarbeid med de ansatte
 • planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter som er tilpasset brukergruppa
 • motivere pasienter til å delta i ulike aktiviteter, vurdere og dokumentere aktiviteter
 • utvikle, kvalitetssikre, markedsføre og gjennomføre aktiviteter
 • være pådriver overfor pleiepersonalet for gjennomføring av aktivteter i hverdagen
 • samarbeide med frivillighetskontaktene på sykehjemmene og omsorgsboligene
 • veilede frivillige
 • bidra til utarbeidelse av aktivitetsplaner
 • holde seg faglig oppdatert

Krav og ønsker til deg

 • kjennskap til brukergruppa, deriblant mennesker med demens
 • kjennskap til relevant digitalt verktøy og velferdsteknologiske løsninger som er av betydning for arbeidet
 • kjennskap til Profil som dokumentasjonssystem er en fordel
 • det er ønskelig med erfaring med å jobbe i prosjekt/prosjektrettet arbeid

Personlige egenskaper:

 • du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet 
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • du er en pådriver og en motivator
 • du er løsningsfokusert og har evne til å finne gode løsninger på ulike utfordringer
 • evne til samarbeid og fleksibilitet både internt og med andre tjenester, deriblant frivillighet
 • evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar, men også fungere godt i et team
 • evne til å komme i kontakt med og bry seg om ulike mennesker, være kreativ og ansvarsbevisst

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev som aktivitør og/eller helsefagarbeider. Relevant erfaring og personlig egnethet vil vektlegges
 • Krav til førerkort og kunne disponere egen bil i jobben

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  24.07.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4674362
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 18.06.2022