Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Aktiv, spennende og meningsfull jobb

                                                              Er du ute etter en aktiv, spennende og meningsfull jobb?

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.

Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodebasert rammeverk for best mulig ivaretakelse av beboerne for at de skal ha en tjeneste som er mest mulig individuell og tilpasset den enkeltes behov, samt å redusere atferd som utfordrer der hvor det er aktuelt. Målet er at den enkelte skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet.  

Austbø bofellesskap er et bofellesskap som gir tilpassede tjenester til personer innenfor autisme spekteret og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med ulik grad av utfordrende atferd. 

Bofelleskapet trenger nå flere helgemedarbeidere, stillingen innebærer jobbing hver 4 helg i langvakts turnus med også en kveldsvakt i uken 

Bofellesskapet ligger i fine og landlige naturomgivelser på Hundvåg, kun en kort bil- eller busstur fra Stavanger. Har vil du ha en unik mulighet for en aktiv sommer både ute og inne, bli kjent med nye mennesker og kollegaer, samt faglig og personlig utvikling.

Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju fortløpende.  

Kvalifikasjoner:

Studenter innenfor helse og sosialfaglig utdanning oppfordres å søke 

Helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør, fagarbeider

Du må ha ønske og interesse for å jobbe med denne brukergruppen

Erfaring fra lignende arbeid vil bli sterkt vektlagt 

Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart

Førerkort klasse B er fordel 

Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 


Personlige egenskaper:

Du er flink å jobbe i team

Du er tydelig i din kommunikasjon  

Du har evnen til å tenke helhetsorientert og langsiktig

Du må være fleksibel og løsningsorientert

Du har evnen til å planlegge og organisere egen tid

Du tar initiativ og ser etter nye muligheter

Du tar ansvar for egen utvikling og bruker erfaring

Du kan motivere og inspirere andre og være en rollemodell 

Du må tåle å stå i vind.

Du har evnen til å reflektere, og verdsetter etisk refleksjon 

Like å være ute

Vi tilbyr:

Lønn etter tariff (utdanning og ansiennitet)

Mulighet for kurs innenfor førstehjelp og legemiddelhåndtering 

Fagmøter hver uke

Mulighet for veiledning

Gode mulighet for offentlig transport til og fra jobb