Ledig stilling

Oslo kommune

AKS-assistent

Offentlig forvaltning

Refstad skole er en barneskole i bydel Bjerke, med nærmere 500 elever og 90 ansatte. Vi holder for tiden til på Kalbakken, der vi har en flott beliggenhet skjermet fra biltrafikk og med store grøntområder og små skogholt i nærheten, samt kort avstand til marka. Skolebygget er relativt nylig rehabilitert og har store, lyse klasserom og fine uteområder. Våren 2024 flytter vi inn et topp moderne skolebygg med flotte fasiliteter tilpasset fremtidens pedagogikk.

Vi på Refstad skole satser på høy kvalitet i undervisningen med spesielt fokus på vurdering for læring og god klasseledelse med utstrakt bruk av digitale læringsmidler. Vi har et høyt trykk på utvikling og læring for både ansatte og elever, og er opptatte av å bli gode sammen. Alle våre ansatte må være mål- og resultatorienterte. Vi har flotte elever, engasjerte foresatte og ambisiøse og dyktige lærere. Lærerne er organisert i trinnteam og har et tett og godt samarbeid.

Vi har i tillegg aktivitetsskole, samt en liten, byomfattende spesialavdeling for en håndfull elever ledet av en spesialpedagog, med 1 miljøarbeider pr. elev.

Til vår aktivitetsskole søker vi nå 1 assistent/aktivitetsleder i 50% stilling. Stillingen er en vikariatstilling frem til 31.12.2022. Det kan åpne seg mulighet for forlengelse etter det. Aktuelle kandidater må ha kompetanse/utdannelse innenfor dans. 50% stilling på vår AKS tilsvarer 18 timer og 45 minutter pr. uke og denne tiden fordeles på fem arbeidsdager i uken (mandag-fredag). Dette betyr at du må være tilgjengelig for arbeid hver uke mandag til fredag, fra 12:00/13:00 – 16:00/17:00. 

På aktivitetsskolen arbeider vi etter målområder gitt av Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Målområdene er:
• Natur, miljø og bærekraftig utvikling
• Kunst, kultur og kreativitet
• Mat og helse
• Fysisk aktivitet og lek


Vårt oppdrag er at vår AKS ikke skal være et kjedelig oppbevaringssted. Alle våre ansatte har et ansvar for å jobbe etter dette oppdraget.

Les mer om oss på refstad.osloskolen.no

  

Arbeidsoppgaver:

 • Lede dansekurset vårt på 3. og 4.trinn. Dette betyr å planlegge kurset, gjennomføre det og avslutte med en forestilling for foresatte
 • Lede større og mindre elevgrupper
 • Være leken og deltakende
 • Lede både rolige og fysisk krevende aktiviteter
 • Være en trygg, tydelig veileder selv i et hektisk miljø
 • Mottak og videreformidling av beskjeder, oppfølging av spesielle behov og et blikk for hendelser rundt deg.
 • Ta skolebuss med elever fra AKS til Bjerke travbane og passe på at bussrutiner følges og at alle elever har det trygt og godt på bussen.

Kvalifikasjoner:

 • Kompetanse/erfaring i å lede dansekurs for barn fra tidligere er et krav
 • Erfaring i arbeid med barn
 • Svært gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • God, fysisk form og fysisk aktiv
 • Generell studiekompetanse
 • Opptatt av barnas faglige og sosiale utvikling
 • Erfaring/interesse/kompetanse i et eller flere målområder er ønskelig.

Personlige egenskaper:

Det er viktig at du:

 • er en tydelig voksen og sørger for at barna har gode og trygge rammer
 • er omsorgsfull og har interesse for å jobbe med barn
 • har evne til å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver
 • er ansvarsfull og til å stole på
 • har evne til å se og ivareta barns behov
 • trives i et ungt og hektisk miljø
 • har gode samarbeidsevner
 • kan arbeide selvstendig og i team
 • har gode IKT-ferdigheter
 • kan planlegge og lede kurs/aktiviteter 
 • kan svømme, villig til å ta livredningskurs 

Vi tilbyr:

 • Man jobber med målområdene gjennom praktiske og morsomme aktiviteter
 • Man får erfaring med arbeid med barn
 • Man får muligheten til å lære bort kunnskap om emner/aktiviteter man selv har interesse for
 • Man får være en del av et godt miljø med hyggelige ansatte
 • Man får ta del i oppveksten til barna
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.