• Bedrift
  Stange kommune
 • Søknadsfrist
  02.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2312, OTTESTAD
  STANGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5073667
 • Se her for andre jobber fra Stange kommune
Ledig stilling

Stange kommune

Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter trenger ny rektor!

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du et hjerte for barn og voksne med sammensatte behov? Er du opptatt av inkludering og evner å se potensiale hos alle mennesker uansett evner eller forutsetninger? Da er vi på jakt etter deg!

Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) er et samordnet senter. Dette innebærer at arbeids- og aktivitetstilbudet og skolen er lagt under en felles ledelse med rektor som øverste ansvarlige leder. Opplærings- og aktivitetssenteret gir mange ulike tilbud til barn, unge og voksne med behov for spesiell tilrettelegging og hjelp. Personalet, som teller 46 ansatte, er bredt sammensatt med stor formal- og realkompetanse innen spesialpedagogikk, voksenpedagogikk og målrettet miljøarbeid.


Skoletilbud: ÅOA samarbeider med barnehager og grunnskoler i Stange og har avtaler med mange ulike kommuner om sansemotoriske tilbud til barn/elever. Vi samarbeider også med Innlandet fylkeskommune om videregående skoletilbud og har en egen forsterket skoleavdeling for grunnskoleelever fra Stange med store og sammensatte lærevansker. Vi gir også tilbud om SFO (grunnskoleelever) og tilbud om tilsyn (videregående elever) etter nærmere avtale. ÅOA har også hatt kommunens logopedtjeneste, men denne vil fra 1.8.23 bli knyttet til en nyopprettet kommunal PPT.

Arbeids- og aktivitetstilbud (AA): ÅOA han ansvar for arbeids- og aktivitetstilbud til voksne utviklingshemmede som bor i Stange og samarbeider med Tilrettelagte tjenester (TT) om tilrettelegging av tilbud. Arbeids- og aktivitetstilbudet består av eget snekkerverksted, vedproduksjon, tekstilavdeling (strikkeverksted og vevstue), Butikk (ElleMelle), egen kantine og avisproduksjon "Åkersposten". Avisbasen er også et tilbud for å kunne opprettholde lese- og skriveferdigheter hos voksne som ikke lenger har voksenopplæring. ÅOA har også en egen sansemotorisk base (SMB). Dette er en base spesielt tilrettelagt for de som har de største utfordringene knyttet til fysiske - og kognitive funksjonsnedsettelser. Disse gis bl.a. tilbud i terapibassenget, Snoezelen-senteret og bruker uteområdet aktivt. 

ÅOA har et eget Snoezelen-senter. Dette er et spesialdesignet senter for å stimulere våre sanser med spesielle kombinasjoner av musikk, lyd- og lyseffekter, vibrasjoner, følbare inntrykk og lukter. ÅOA har også et eget terapibasseng og en egen gymsal med mye utstyr tilpasset vår målgruppe. 

Administrasjonen ved opplæring- og aktivitetssenteret består av rektor, avdelingsleder og to merkantile stillinger. Avdelingsleder er fagleder for arbeids- og aktivitetstilbudet (AA). Rektor har alt ansvar tilknyttet skolen, men samarbeider med en lærer i en litt utvidet rolle som spes.ped.koordinator om organisering og faglig forankring av tilbudet.

Det legges stor vekt på å organisere tilbudet på en slik måte at en utnytter det potensialet som ligger i en samordnet struktur, med hensyn til økonomi, organisering og god faglighet på tilbudene.

Tiltredelse er 01.08.2023.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor pedagogikk/spesialpedagogikk og skoleledelse.
 • Må være genuint interessert i elev- og brukergruppen på ÅOA.
 • Må være motivert til å lede en virksomhet som både består av skole og dagtilbud (AA).
 • Erfaring fra grunnskole eller videregående skole
 • God på å se helhetlige løsninger og lyst til å lede en kompleks organisasjon.
 • Evne til å motivere, engasjere og lede medarbeidere i deres arbeid. 
 • God kunnskap om spesialpedagogikk og kjennskap til viktige målområder innen arbeidet med voksne utviklingshemmede, f.eks målrettet miljøarbeid.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter og gode IKT- kunnskaper.
 • God økonomisk og organisatorisk forståelse og erfaring.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

Du er:

 • Løsningsorientert 
 • Inkluderende
 • Tilpasningsdyktig 
 • Lærevillig 
 • Nysgjerrig

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte elever, kollegaer, foresatte og skoleeiere.
 • En spennende og utfordrende jobb i et utviklingsorientert fagmiljø.
 • Handlingsrom til å utvikle og organisere en god skolehverdag og dagtilbud for elever, brukere og ansatte.
 • Mulighet til å påvirke et viktig område innenfor oppvekst
 • Ledernettverk
 • Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk.
 

 • Bedrift
  Stange kommune
 • Søknadsfrist
  02.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2312, OTTESTAD
  STANGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5073667
 • Se her for andre jobber fra Stange kommune