• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  13.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9310, SØRREISA
  SØRREISA
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5646214
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 26.04.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Air Battle Manager

Kunne du tenke deg å jobbe i Luftforsvaret?

Luftforsvaret er for tiden ute etter spesialister til Air Battle Management i Joint Air Operations Centre for å understøtte arbeidet med luftovervåkning av norsk territorium.

Med denne utlysningen ønsker vi å finne deg som vil jobbe som spesialist i Luftforsvaret. Les mer på Forsvaret.no

 

Kvalifikasjoner:

 • Fullført førstegangstjeneste innen utdanningsstart
 • Minimum karakter 5 på teoritesten (alminnelig evnenivå) fra sesjon
 • Tilfredsstille fysiske krav tilsvarende karakter 4 ved opptak
 • Helseprofil må kunne godkjennes for internasjonal tjeneste
 • Normalt fargesyn
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for «Hemmelig/NATO Secret»
 • Fullført og bestått videregående skole
 • Norsk statsborgerskap

Personlige egenskaper:

 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Ha evne til å takle høy arbeidsbelastning
 • Ha evne til å opprettholde konsentrasjonen over lengre perioder
 • Ha evne til å kommunisere godt med dine kollegaer

 

Opptak og Seleksjon

Dersom du kvalifiserer deg til opptak, vil du få innkalling til gjennomføring av seleksjon kort tid etter søknadsfrist. Seleksjonen foregår på Rygge militære flystasjon i uke 24. Seleksjonen vil bestå av:

 • Fysiske tester
 • Teoretiske og databaserte tester
 • Panelintervju
 • Helseundersøkelse
 

Vi tilbyr:

Under utdanningen:

 • Fast tilsetting (T-60) i Luftforsvaret med prøvetid for utdanningens og praksisperiodens varighet. I løpet av denne perioden har du 1 måneds oppsigelsestid dersom du ikke følger progresjonen i opplæringen på en tilfredsstillende måte. Prøvetid gjelder ikke personell som ved oppstart av utdanningen allerede er fast tilsatt i Forsvaret. Disse går tilbake til sin faste tilsetting og disponeres etter Forsvarets behov.
 • Stillingens grad under utdanning er OR-2 visespesialist, med mindre du allerede er fast tilsatt i Forsvaret med annen grad (se punkt om faste tilsatte).
 • Lønn under utdanning:
  • Lønnstrinn 35, eller tilsvarende kronebeløp – for tiden brutto årslønn på kr 414 200,- (per mai 23).
  • Du vil tilkomme sikringslønn om du fra før av er fast tilsatt i Forsvaret med høyere avlønning.
 • Tilbud om militær innkvartering i messerom (enerom) eller tilsvarende. Du betaler selv for dette basert på satser i Forsvarets boligregulativ.
 • Tilbud om bespisning i militær messe. Du betaler selv for dette basert på satser i Forsvarets kostregulativ.
  • Dersom du er på tjenestereise(r) som del av utdanningen betaler Forsvaret for overnatting og kost på det midlertidige kursstedet i perioden reisen pågår.
 • Dersom du allerede er fast tilsatt i Forsvaret og er på beordringssystemet, vil du beholde grad og lønn under utdanning.

Etter utdanningen:

 • Fast ansettelse til pensjonsalder (T-60) i Luftforsvaret når utdanningen og prøvetid er fullført og bestått.
 • Grunnlønn i henhold til grad og stilling, jamfør Luftforsvarets lønnspolitikk.
  • Dersom du allerede er fast tilsatt i Forsvaret og er høyere avlønnet i fast stilling beholder du denne lønnen som sikringslønn.
  • Luftforsvaret har i tillegg en garantert minstelønn for fullført bachelor, master samt relevant fagbrev:
   • Bachelor                             -ltr 45, eller tilsvarende kronebeløp – for tiden brutto årslønn på kr 466.600,- (per mai 23)
   • Master                                -ltr 53, eller tilsvarende kronebeløp – for tiden brutto årslønn på kr 524.700,- (per mai 23)
   • Relevant fagbrev            -ltr 45, eller tilsvarende kronebeløp – for tiden brutto årslønn på kr 466.600,- (per mai 23)
 • Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.
 • For spesielt godt kvalifiserte kan Luftforsvaret avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn.
 • Forsvaret har gode treningsfasiliteter og du tilbys å trene i arbeidstiden.
 • Du tilbys en variert og fleksibel arbeidsdag.

Etter å ha fullført grunnutdanning og praksisperiode er du kvalifisert til å tre inn i stilling som spesialist.


Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T...[TRUNCATED]  

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  13.05.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  9310, SØRREISA
  SØRREISA
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5646214
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 26.04.2024