Advokat med kulturminnekompetanse

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle blir stadig viktigere og knytter seg særlig til arbeidet med by- og stedsutvikling, klimaomstilling, og folkehelse.  Kunnskapsbasert forvaltning av Trøndelags kulturarv er avgjørende for å oppnå resultater på disse områdene innenfor vårt fagområde. Vi er opptatt av å utvikle vårt arbeidet knyttet til bruk av kulturmiljø som ressurs for god og bærekraftig by- og stedsutvikling. 

Som kulturminnemyndighet må vi arbeide innenfor et lovverk og være bevist hva som er rammene for dette og hvordan vi utøver vår myndighet på en god og riktig måte. For å styrke oss på dette området søker vi nå etter en advokat med kompetanse innen forvaltningsrett og kulturminnerett spesielt. Gjennom regionreformen har fylkeskommunen fått ansvar for en rekke nye forvaltningsoppgaver. Dette fører til stor utvikling av fagområdet og seksjonen. Stillingen legges til faggruppe nyere tid på kulturminneseksjonen. Arbeidsoppgavene omfatter hele kulturminnefeltet, i tillegg noe juridisk bistand overfor øvrige seksjoner i avdeling plan, næring og kulturminner.

Du vil jobbe i et arbeidsmiljø med dyktige og erfarne kolleger, og vil være med på å utvikle miljøet både faglig og sosialt.

Arbeidsoppgaver:

 • Juridisk rådgiver i saker etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven
 • Juridisk rådgiver i klage- og innsigelsessaker
 • Arbeide i team med å utarbeide fredningsforslag for nye fredninger
 • Skrive saksutredninger for politisk behandling
 • Utvikle saksbehandingsrutiner i seksjonen, særlig knyttet til nye oppgaver
 • Bidra i utviklingsarbeid 
 • Noe saksbehandling

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen rettsvitenskap, spesialkompetanse innen kulturminnerett er en fordel
 • God kunnskap om kulturminnefeltet
 • Erfaringer fra arbeid med kulturminneloven og plan- og bygningsloven
 • Erfaring i arbeidsfeltet fra privat eller offentlig sektor 
 • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig norsk

Personlige egenskaper:

 • Må like å jobbe i team
 • Løsningsorientert 
 • Evne til å være en god veileder, ha gode egenskaper i dialog med andre
 • Faglig initiativrik, ansvarsbevisst og selvstendig 

Vi tilbyr:

 • Faggruppe med dyktige medarbeidere
 • Et fagområde under utvikling
 • Kontorplass i Trondheim