Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Administrativ leder - Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen på Lovisenberg rådgir forskere og klinikksjefer om forskning, sørger for nødvendig infrastruktur for forskere på sykehuset, og bidrar aktivt i utvikling av nye studier, samt til utvikling av søknader om eksternfinansiering. Per i dag har avdelingen ni ph.d.- og postdoc stipendiater som er midlertidig ansatt i pågående forskningsprosjekter, i tillegg til åtte seniorforskere og forskningsassistenter. Forskningsavdelingen har lokaler i Villa Viten – en egen bygning sentralt på Lovisenbergområdet.

Vi søker nå administrativ leder til en nyopprettet 100 % stilling i Forskningsavdelingen.

Stillingen er profesjonsnøytral, og rapporterer til forskningssjefen som har det faglige ansvaret.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

Den som ansettes vil få allsidige oppgaver knyttet til alle stadier i forskningsprosessen: Utvikling og tilrettelegging av nye forskningsprosjekter, søknader om finansiering, registrering, gjennomføring, rapportering, formidling og kvalitetssikring av prosjekter.

Administrativ leder vil i tillegg ha ansvar for:

 • Å forvalte tilganger til datauthenting og lagring i sykehusets systemer
 • Sykehusets dokumentasjon av forskningsarbeider i rapporter og database – Cristin.no
 • Arrangering av forskningsseminarer
 • Økonomistyring og personalansvar for ansatte i avdelingen
 • Den daglige drift av Villa Viten (nåværende lokalisasjon av forskningsavdelingen)
 • Rådgivning, koordinering av og bistand i søknadsprosesser og forskningssamarbeid
 • Planlegging og deltakelse i informasjons og undervisningsaktiviteter knyttet til forskning
 • Avdelingens nettsider, samt utarbeide nettsaker, årsrapport og handlingsplaner
 • Lede aktiviteter i gruppen av forskningskoordinatorer i sykehusets klinikker

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, minimum tilsvarende masternivå
 • Det er en forutsetning med relevant administrativ erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner, inkludert økonomisk forståelse
 • God kjennskap til nasjonalt regelverk for klinisk forskning og ICH-GCP
 • Erfaring med drift, samt med organisering av forskning
 • Behersker norsk og engelsk på høyt nivå (skriftlig og muntlig)
 • God kjennskap til IKT-verktøy
 • Søker bør ha erfaring fra arbeid i helsevesenet og kjenne til sykehusets fagområder
 • Relevant ledererfaring inkludert personalledelse er ønskelig

Vi søker en kandidat med interesse og engasjement for både klinisk forskning og personalledelse. Som administrativ leder vil det være viktig å dyrke tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging. Utpregete kommunikasjons- og relasjonsevner er således en forutsetning for stillingen. Vi ser også for oss at du er strukturert og effektiv, har god gjennomføringsevne, og at du motiveres av ansvarsområdene dine. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Som administrativ leder for Forskningsavdelingen vil du få samarbeide tett med sykehusets forskningssjef, samt med en dyktig forskergruppe som bidrar til kompetanseheving hos de ansatte, og til bedre helsetjenester for befolkningen. Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til forskningssjef Anners Lerdal på tlf. 950 33 144.