Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Administrasjonsmedarbeider til merkantil/støtte- avdeling i Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten er en virksomhet i Helse og velferd. Virksomheten  bosetter og følger opp det antall flyktninger, enslige og familier, som kommunens politikere vedtar å ta i mot. I forbindelse med krigen i Ukraina, vil mange få bosetting i vår kommune. I 2023 er målet å bosette 865 personer.
Vårt motto i arbeidet er «Veiledning til integrering i det norske samfunn». Vi gir oppfølging og veiledning som øker mulighetene for flyktningenes deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og som styrker deres mulighet for økonomisk uavhengighet. Alle som bosettes i byen har oppholdstillatelse i Norge. Virksomheten er en tverrfaglig og internasjonal arbeidsplass, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Virksomheten består av 3 avdelinger. Avdeling for Bosettings- og oppfølging, Introduksjonsprogrammet og støtte/merkantile tjenester. Flyktningtjenesten har hittil i år styrket bemanningen på ulike områder og vi er nå ca 100 ansatte som jobber med bosetting og oppfølging, introduksjonsprogram og administrative støttetjenester. 

Da en av våre medarbeider går av med pensjon, trenger vi en ny person til støtte/merkantilt team. Stillingen er plassert under merkantil og støtte avdeling med 15 ansatte. Administrasjonsteamet har 5 kolleger som trenger en ny person for å styrke kompetanse og arbeidskapasitet i teamet. Vi søker en perosn som kan bidra med administrativ støtte til flyktninger og ansatte i Flyktningtjenesten.  

Stillingen som utlyses er fast stilling i 100%. Ønsket oppstart snarest mulig.

Kvalifikasjoner:

Du har en bachelor grad innen administrasjon, handel og service. Dokumentert lang erfaring kan kompensere manglende krav på utdanning

Du er flink med koordineringsarbeid  og har erfaring med å arbeide på ulike oppgaver samtidig

Du har gode datakunnskaper og kan bruke elektroniske systemer som Public, Socio, MinTid, LØP, sharepoint mm.

Din arbeidserfaring innen samme oppgaver vil bli vektlagt

Du har norskkunnskaper på minimum B2 nivå

Du har god forståelse for den norske kulturen 

Personlige egenskaper:

Du har gode kommunikasjonsferdigheter

Du er fleksibel og behersker arbeidsdager som er ulike og som kan være uforutsigbare

Du arbeider systematisk på egenhånd, samtidig som du samarbeider godt med andre

Du er løsningsorientert og positiv, har god arbeidskapasitet og trives i et hektisk og internasjonalt arbeidsfellesskap

Du har evne til å takle periodevis stort arbeidspress og evne til å bevare roen i krevende situasjoner

Du er strukturert

Du liker praktisk arbeid og har evne til god logistikk 

Vi tilbyr:

Et internasjonalt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer

Meningsfylte arbeidsoppgaver

Gode pensjon og forsikringsordninger gjennom KLP

Fleksibel arbeidstid

Hjem- Jobb- Hjem 

Stillingskode og lønn etter relevant utdanning og erfaring: Konsulent med stillingskode 655900 lønn fra kr 415300,- til 487300,- Saksbehandler med høgskoleutdanning stillingskode 753100 lønn fra kr 485400,- til kr 569100,-