Administrasjonsleder

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ole Vig videregående skole ligger sentralt plassert i knutepunktet Stjørdal. Vi ligger i et område i vekst, og skolen med sine 1000 elever og ca. 230 ansatte spiller en viktig rolle i regionen. Elevene er fordelt på utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk (BA), elektro og datateknologi (EL), frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE), helse- og oppvekstfag (HO), restaurant- og matfag (RM), salg, service og reiseliv (SSR), teknologi- og industrifag (TI), medier og kommunikasjon (MK), musikk, dans og drama (MD) og studiespesialisering (ST). Skolen har et tilbud for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring (STO) og voksenopplæring (VO). 

Vi søker etter en administrasjonsleder med overordnet ansvar for økonomistyring, forvaltning, drift og vedlikehold. Som administrasjonsleder tar du aktivt del i skolens samlede planlegging og aktivitetsstyring, og jobber i nært samarbeid med rektor og skolens øvrige lederteam og ansatte i ulike  servicefunksjoner. Stillingen innebærer også et nært samarbeid med ulike sentrale funksjoner i Trøndelag fylkeskommune.
 
Stillingen inngår i skolens lederteam og rapporterer til rektor. Ønsket oppstart 01.12.21.

Arbeidsoppgaver:

Overordnet ansvar for budsjett, økonomistyring og regnskap
Overordnet ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold
Fag- og personalansvar for ansatte innenfor ulike fagområder, bl.a. drift, renhold og kantine
Kontakt med fylkesadministrasjonen, og ulike fagnettverk i TRFK
Gi lederstøtte innenfor sitt fagområde til øvrige ledere ved skolen
Koordinering av skolens miljøfyrtårnarbeid
Andre oppgaver kan legges til stillingen 

Kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning
Erfaring innenfor ledelse og administrasjon
Erfaring fra eller god kjennskap til videregående skole
God kjennskap til og erfaring fra offentlig økonomistyring                                                                               

God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper:

Gode relasjons- og samarbeidsevner – vi får til mer sammen!
Evne til å motivere medarbeidere
Være utviklingsorientert, fleksibel og ha stor arbeidskapasitet
Være lojal, strukturert og nøyaktig

Vi tilbyr:

Spennende og varierte arbeidsoppgaver på tvers av flere fagfelt
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kolleger
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov- og avtaleverk