Detaljer


Administrasjon, IKT Utvikling og prosjekt - IKT medarbeider forvaltning/utvikling

Beskrivelse

IKT og dokumentasjonsforvaltning har ledig fast 100% stilling med tiltredelse etter avtale.

Stillingen er lagt til enheten IKT- utvikling og prosjekt. Arbeidssted vil være enten Hamar eller Lillehammer, det må påregnes noe reising mellom disse stedene.

Om enheten

IKT og dokumentasjonsforvaltning er seksjon i Innlandet fylkeskommune sin administrasjonsavdeling. Seksjonen er en felles utviklings-, drift- og støttefunksjon som blant annet har ansvar for fylkeskommunens IKT-systemer. Mer enn 4000 ansatte og ca 13000 elever er knyttet opp i et felles nettverk fordelt på rundt 110 arbeidssteder. Seksjonen har 50 ansatte fordelt på fire enheter.

I den nye fylkeskommunen er det stort fokus på design og etablering av felles systemløsninger. Dette omfatter alt fra anskaffelse og igangsetting av nye brukersystemer og etablering av nye løsninger for drift av systemer, servere og nettverk. Samtidig skal de gamle IKT-løsningene for Oppland og Hedmark fylkeskommuner være tilgjengelige i en lang overgangsperiode. 

Vi tilbyr

 • en spennende jobb med engasjerte og dyktige kollegaer
 • et mangfoldig og utviklingsorientert IKT-kompetansemiljø
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • arbeidssted vil være enten Hamar eller Lillehammer

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være knyttet til forvaltning og utvikling av fylkeskommunens IT-løsninger med særlig fokus på fellesløsninger som Microsoft 365. I dette inngår oppgaver som:

 • lisensforvaltning
 • avtaleoppfølging
 • prosjektdeltagelse
 • risikovurderinger
 • utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon
 • utvikling og implementering av ny funksjonalitet 

Øvrige oppgaver i seksjonen må påregnes.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi søker deg som:

 • har interesse for teknologi, er utviklingsorientert og ser løsninger framfor problemer.
 • liker å arbeide med mennesker i kombinasjon med teknologi og system.
 • har stor arbeidskapasitet og takler at arbeidet til tider er svært hektisk og krevende.
 • har sterk faglig forståelse og formidler fagkunnskapen på en enkel måte til andre.
 • har relevant toårig teknisk fagskole eller høyere utdanning. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • har minimum to års erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver etter endt utdanning. Erfaringen må være av nyere dato.
 • har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • har god kjennskap til offentlig forvaltning.
 • har god forståelse for informasjonssikkerhet og de krav som stilles til offentlig sektor.
 • har god kjennskap til Microsoftproduktene Power BI, Power Automate og Power Apps. Det er også en fordel med generell programmeringserfaring. 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.