Administrasjon, IKT og dokumentasjonsforvaltning - Konsulent

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Enhet Dokumentasjonsforvaltning har ledig 100 % stilling som konsulent med tiltredelse etter avtale.

Om enheten

Enhet for Dokumentasjonsforvaltning inngår i seksjon IKT og dokumentasjonsforvaltning som ligger under Administrasjonsavdelingen.

Enhetens hovedoppgave er å sikre fylkeskommunens dokumentasjon etter arkivloven. Tjenesten omfatter blant annet om arkivdanning, klassifisering, forvaltning, bevaring og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon. Vi jobber målrettet med utvikling av tjenester, god forvaltning av fylkeskommunens dokumentasjon og brukervennlige digitale løsninger. Digitalisering er et sentralt satsingsområde for fylkeskommunen og vår enhet spiller en viktig rolle i dette arbeidet.

Vi søker deg som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er løsningsorientert og har et helhetsperspektiv
 • er nøyaktig, systematisk og kvalitetsbevisst

Vi tilbyr

 • spennende oppgaver i et utviklende miljø
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • fleksitidsordning
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling ledig fra 1. september 2021
 • arbeidssted Hamar

Arbeidsoppgaver

 • daglig arkivdanning i vårt sak- og arkivsystem Elements Cloud, herunder posthåndtering, klassifisering, registrering og fordeling av dokumenter
 • kvalitetssikring av offentlig postliste
 • oppfølging av dokumentflyt og kontroll av arkivdata i digitalt arkiv
 • ivaretakelse av lovkrav knyttet til dokumentasjonsforvaltning
 • forbedring av tjenester og prosesser knyttet til dokumentasjonsforvaltning i fylkeskommunen
 • arkivfaglig veiledning og bistand med lagring og gjenfinning av dokumentasjon
 • andre oppgaver innenfor rammen av gjeldende lovverk og enhetens planer

Kvalifikasjoner

 • arkivfaglig eller annen relevant høyere utdannelse
 • relevant erfaring fra arkiv- og dokumentasjonsforvaltning
 • relevant erfaring med bruk av sak- og arkivsystem basert på Noark-standarden
 • god kjennskap til lovverk for bl.a. dokumentasjonsforvaltning, informasjonssikkerhet og personvern
 • god datakompetanse og systemforståelse
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • erfaring fra arbeid med forbedring av prosesser og rutiner

Egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • løsningsorientert og ha helhetsperspektiv
 • nøyaktig, systematisk og kvalitetsbevisst
 • evne til å tenke innovativt og se forbedringspotensial
 • må kunne jobbe effektivt både selvstendig og i team
 • bidra aktivt til det faglige og sosiale arbeidsmiljøet

Vi ønsker å bedre kjønnsbalansen i enheten og oppfordrer derfor menn til å søke.

Søknad

Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål bes lastes opp på cv. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.