Detaljer


Administrasjon, IKT og dokumentasjonsforvaltning - Seksjonssjef

Beskrivelse

IKT og dokumentasjonsforvaltning søker ny seksjonsleder med tiltredelse etter avtale. 

Om enheten

IKT og dokumentasjonsforvaltning er en felles utviklings-, drift- og støttefunksjon som blant annet har ansvar for fylkeskommunens IKT-systemer og infrastruktur. Mer enn 4000 ansatte og ca 13000 elever er knyttet opp i et felles nettverk fordelt på ca 110 lokasjoner. Seksjonen har også ansvaret for dokumentasjonsforvaltningen (arkivtjenesten) i fylkeskommunen. Seksjonen har fire enheter med totalt ca 55 medarbeidere og er en av fire seksjoner organisert under administrasjonsavdelingen.

Vi søker deg som

 • er en person med et helhetlig og strategisk perspektiv
 • evner å være «jordnær» og gå konkret inn i saker når det kreves
 • har evne og vilje til endring i forhold til skiftende rammebetingelser 
 • er en trygg leder med integritet
 • tar utgangspunkt i verdiene tillit, åpenhet og raushet som grunnlag for samhandling og ledelse

Vi tilbyr

 • en spennende lederjobb med engasjerte og dyktige medarbeidere 
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • et mangfoldig og utviklingsorientert kompetansemiljø
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling med tiltredelse etter avtale
 • seksjonen har delt lokalisering mellom Lillehammer og Hamar
 • det vil kreves tilstedeværelse på begge lokasjoner

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for å lede og videreutvikle seksjonen i samspill med egne medarbeidere
 • videreutvikle seksjonens fag- og ansvarsområder i tråd med fylkeskommunens utviklings- og endringsbehov og overordnede rammer og føringer
 • være pådriver for tjenesteutvikling gjennom digitalisering og gevinstrealisering i samhandling med fylkeskommunens øvrige fagavdelinger/enheter
 • helhetlig resultat-, personal- og økonomiansvar for seksjonens virksomhet

Seksjonssjef rapporterer til avdelingssjef og har ansvar for enhetene:

 • drift og leveranse
 • service og brukerstøtte
 • utvikling og prosjekt
 • dokumentasjonsforvaltning

Kvalifikasjoner

 • dokumenterte gode resultater fra relevante lederstillinger
 • erfaring fra større IKT-miljøer og god forståelse for informasjonssikkerhet
 • erfaring med å videreutvikle en kompetanse- og serviceorientert bedriftskultur
 • erfaring med OU- og endringsarbeid samt strategiske utviklingsprosesser
 • erfaring med virksomhets-, økonomi- og porteføljestyring
 • høyere utdanning med relevant faglig bakgrunn

Egenskaper

 • god til å inspirere og utvikle medarbeidere
 • være tydelig og ha evne å delegere ansvar og oppgaver
 • være rollemodell og gå foran i arbeidet med å sikre samarbeid på tvers
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • gode strategiske og analytiske egenskaper

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.