Administrasjon, IKT drift og leveranse - Konsulent/rådgiver

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

IKT drift og leveranse har ledig fast stilling som konsulent/rådgiver med tiltredelse etter avtale.

Om enheten

Seksjonen IKT og dokumentasjonsforvaltning er en felles utviklings-, drift- og støttefunksjon som blant annet har ansvar for fylkeskommunens IKT-systemer. Mer enn 4000 ansatte og ca 13000 elever er knyttet opp i et felles nettverk fordelt på rundt 110 arbeidssteder. Seksjonen har 50 ansatte, fordelt på IKT-tjenester, dokumentasjonsforvaltning og servicetjenester.

Enhet IKT drift og leveranse har 13 faste stillinger. 

I den nye fylkeskommunen er det stort fokus på design og etablering av felles systemløsninger. Dette omfatter alt fra anskaffelse og igangsetting av nye brukersystemer og etablering av nye løsninger for drift av systemer, servere og nettverk. Samtidig skal de gamle IKT-løsningene for Oppland og Hedmark fylkeskommuner være tilgjengelige i en lang overgangsperiode.

Vi søker deg som

 • har en utpreget serviceinnstilling
 • ser løsninger framfor problemer
 • liker å arbeide med mennesker i kombinasjon med teknologi og system
 • har stor arbeidskapasitet og håndterer at arbeidet til tider er svært hektisk og krevende
 • har sterk faglig forståelse og formidler fagkunnskapen på en enkel måte til andre

Vi tilbyr

 • en spennende jobb med engasjerte og dyktige kollegaer
 • et mangfoldig og utviklingsorientert IKT-kompetansemiljø
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling med tiltredelse etter avtale
 • fast arbeidssted blir enten Lillehammer eller Hamar
 • det må påregnes noe reising mellom stedene

Arbeidsoppgaver

 • utvikling, drift, overvåkning og vedlikehold av servere
 • overvåkning og sikkerhetsløsninger
 • bistå i drift av øvrig infrastruktur og systemløsninger
 • deltakelse i IKT-prosjekter

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • ønskelig med relevant toårig teknisk fagskole eller høyere utdanning
 • lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • minimum to års relevant erfaring etter endt utdanning i løpet av de siste fire årene
 • relevante sertifiseringer
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • erfaring fra større IKT-miljøer
 • erfaring fra drift og administrasjon av databaser, MSSQL
 • erfaring på en eller flere av produktene Teams, SharePoint, Sikkerhet, Compliance, Exchange eller Azure AD
 • kjennskap til MS System Center, Citrix og VMware
 • erfaring fra større IKT-prosjekter
 • kompetanse innen IKT-arkitektur
 • god forståelse for informasjonssikkerhet
 • kjennskap til autentiserings- og autorisasjonsløsninger
 • kjennskap til ITIL som rammeverk

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.