Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Administrasjon, Enhet IKT Utvikling og prosjekt - IKT-arkitekt

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Administrasjon, Seksjon IKT Dokumentasjonsforvaltning, Enhet IKT Utvikling og prosjekt har ledig stilling som IKT-arkitekt fra 01.09.2022.

Om enheten

Seksjon IKT Dokumentasjonsforvaltning er en felles utviklings-, drift- og støttefunksjon som blant annet har ansvar for fylkeskommunens IKT-systemer. Mer enn 4000 ansatte og ca 13000 elever er knyttet opp i et felles nettverk fordelt på rundt 110 arbeidssteder. Seksjonen har 50 ansatte, fordelt på IKT-tjenester, dokumentasjonsforvaltning og servicetjenester.

Enhet IKT Utvikling og prosjekt har 4 faste stillinger. Enheten har fokus på tjenesteportefølje, teknisk arkitektur og IKT-prosjektkoordinering for fylkeskommunen. Videre er det viktig at enheten sørger for at brukerbehovene på tvers av avdelinger og fagområder sees på med helhetlig blikk og koordineres fortløpende.

Vi søker deg som

Har noen års erfaring med utvikling eller arkitektur, gjerne som løsningsarkitekt, tjenestearkitekt eller systemarkitekt, herunder relevant erfaring med:

 • prinsipper for IT-arkitektur og metodeverk
 • systemutvikling, løsningsdesign og arkitekturarbeid
 • å tilegne seg god forretningsforståelse fra større virksomheter
 • tjenesteorientert arkitektur
 • gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Videre er det ønskelig at du har:

 • erfaring med full-stack utvikling med relevant teknologi
 • erfaring fra offentlige virksomhet
 • god forretningsforståelse fra relevante domener
 • kjennskap til offentlige fellestjenester og bruken av disse

Vi tilbyr

 • en spennende jobb med engasjerte og dyktige kollegaer
 • et mangfoldig og utviklingsorientert IKT-kompetansemiljø
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100% fast stilling med tiltredelse etter avtale
 • fast arbeidssted er Hamar eller Lillehammer
 • mye av arbeidet vil foregå både på Hamar og Lillehammer og reising mellom stedene må påregnes

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide overordnet arkitektur i samarbeid med utviklingsenheter, driftsorganisasjon og øvrige fagenheter
 • utarbeide høynivå design i henhold til gjeldende arkitekturprinsipper og standarder
 • fungere som rådgiver og bindeledd mellom alle parter i en IT-leveranse, både internt og eksternt (tjenesteeiere, tjenesteansvarlige, forvaltningsgrupper, utviklere, leverandører og brukere)
 • utarbeide og dokumentere retningslinjer, standarder og målbilder
 • bidra i alle faser av utviklingsprosessen, fra idé til produksjon
 • bidra til kontinuerlig forbedring av arkitekturarbeid på tvers av prosjekter og tjenesteområder

Ønskede kvalifikasjoner

 • vi ser etter deg med minimum Bachelorgrad innen IT-fag gjerne med spesialisering innen systemutvikling
 • særskilt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse

Ønskede egenskaper

 • meget gode samarbeidsevner
 • selvstendig, analytisk og systematisk
 • gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.