Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

A-LIS (fastlege) / Lege i Spesialisering  - Lungesykdommer

Offentlig forvaltning

100 % dagstilling for lege i spesialisering. 1 års engasjement (6 mnd. engasjement vil også være aktuelt) ledig fra dags dato.

Er du LIS og ønsker å jobbe i vår lungeavdeling ser vi frem til din søknad! Stillingen passer godt til A-LIS (fastlege) som trenger et år på sykehuset. 

Stillingen er organisert i lungemedisinsk avdeling under klinikk for medisin. Klinikken har ansvar for diagnostikk og behandling av våre pasienter innen 9 fagområder. Det er høy aktivitet i vårt arbeidsmiljø, med 60 000 polikliniske konsultasjoner og 17 000 innleggelser planlagt per år. Totalt har klinikk for medisin 160 senger, og i tillegg står intermediær- og intensivsenger til avdelingens rådighet.

Lungeavdelingen har ansvar for diagnostikk og behandling av de fleste lungelidelser både ved døgnområde og ved poliklinikk.

Vi har egen sengepost med 27 senger, hvorav egen pustesvikt-enhet med 2 senger forbeholdt pasienter som har behov for forsterket overvåkning med maskebehandling . Vi har også ansvar for respirasjonssvikt-pasienter på medisinsk overvåkning og tuberkulosepasienter på luftsmitteisolat.

Lungemedisinsk avdeling har høy poliklinisk aktivitet. Vi har tilgang på fullt respirasjonsfysiologisk laboratorium, inkludert ergospirometri. Vi har egen ultralyd og utfører bronkoskopi og EBUS. Det er en egen søvnenhet i Moss som utreder og behandler pusterelaterte søvnforstyrrelser i samarbeid med Øre-Nese-Hals-avdelingen.
Lungeavdelingen har ansvar for utredning, oppfølging og medikamentell behandling av lungekreftpasientene i Østfold. 

Legebemanningen består av 6 LIS, 2 LIS B-gren og 9 overleger.

Arbeidsstedet vil i hovedsak være på Kalnes hvor du vil jobbe på poliklinikk, med mulighet for noe poliklinikk også ved søvnenheten i Moss. 

Tett samarbeid mellom overleger, LIS-leger  og sykepleiere. Vi søker deg som liker å arbeide i team og ikke er redd for å ta i et tak.

Intervjuer vil bli gjennomført fortløpende og ansettelse kan skje før søknadsfrist utløper.
  

Arbeidsoppgaver:

 • Polikliniske oppgaver på lungepoliklinikk  

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring som LIS 1 eller A-LIS (fastlege)
 • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling
 • Evne til fleksibilitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og godt fagmiljø
 • Velferdsordninger
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.