• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  27.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5068552
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
Ledig stilling

Rauma kommune

80% stilling som prosjektmedarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stilling
Vi har ledig 80% midlertidig stilling som prosjektmedarbeider, med oppstart snarest mulig. Varighet i ett år med mulighet for forlengelse.

NAV Rauma har fått tilskudd fra Statsforvalteren til et prosjekt rundt arbeid og integrering av innbyggere med flyktningbakgrunn. Arbeidstid: dagtid.

Arbeidsgiver
NAV Rauma er etablert i partnerskap med NAV Møre og Romsdal og Rauma kommune, og kontoret er lokalisert i Rådhuset på Åndalsnes. Kontoret har fast 10,8 stillingshjemler, herav 2,8 kommunale.

Nav har som overordnet mål å gi mulighet til arbeid og aktivitet, samt å sikre rettighetene til velferdsytelser.

Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode utsikter til å gjøre karriere i en organisasjon som har et svært viktige samfunnsoppdrag. I tillegg til de obligatoriske tjenestene i et NAV-kontor forvalter NAV Rauma Husbankens virkemiddel og boliger for vanskeligstilte. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsrettet oppfølging av innbyggere i kommunen med flyktningbakgrunn
 • Utvikle nye metoder for helhetlig kartlegging og oppfølging av brukers behov med fokus på
 • familie, bolig, økonomi, helse, utdanning og arbeid
 • Utvikle samarbeid med blant annet flyktningtjenesten, voksenopplæringen, videregående skole, psykisk helse og rus, frivilligsentralen og lokalt arbeidsmarked

Andre oppgaver kan komme til.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig høgskole-/ universitetsutdanning
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, minimum nivå B1
 • Grunnleggende digital kompetanse

Det er ønskelig med:

 • Veiledningskompetanse fra utdanning og/eller praksis
 • God forståelse for arbeids- og velferdspolitikken i en samfunnsmessig sammenheng

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og inkluderingskompetanse
 • Samarbeidsevner, samt evne til å etablere gode relasjoner
 • Fleksibel og har gode serviceholdninger
 • Tydelig, målrettet, løsnings- og beslutningsdyktig
 • Kan arbeide selvstendig og i team
 • Du har evne til å sette deg raskt inn i arbeidsområdet og er handlekraftig
 • Positiv og ønsker å bidra til god tjenesteytelse i et godt arbeidsmiljø

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale. Ønskelig med tiltredelse så fort som mulig.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. 
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  27.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5068552
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune