Detaljer


80% stilling som fagarbeider

Frydenlund skole og SFO er en grunnskole for elever med store og sammensatte lærevansker i Lillestrøm kommune. Skolen har ca. 50 elever og ca. 70 ansatte i skole og SFO. Vi legger vekt på å ha et godt læringsmiljø og et tett skole-hjem samarbeid. Det gjør vi ved å styrke relasjonene mellom elever, personalet og foreldre gjennom å bruke relasjonsledelse som pedagogisk ledelsesmodell.

Arbeidsoppgaver
Fagarbeidere på Frydenlund arbeider i team med lærere og miljøterapeuter og følger opp elever i skoledagen og på SFO. Undervisningen foregår individuelt eller i grupper. Det er ukentlige samarbeidsmøter på teamene. Skolen har særlig fokus på opplæring i grunnleggende ferdigheter, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), musikkterapi og tilrettelegging for elever med autismespekterforstyrrelser. 
 
Fagarbeidere arbeider i vakter mellom kl. 07.00-17.00. Deltidsansatte må være forberedt på å jobbe hver dag. SFO har åpent i alle skolens ferier, med unntak av fire uker i juli. 
Kvalifikasjoner
 • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller tilsvarende
 • erfaring fra arbeid med barn med autismespekterforstyrrelser
 • kompetanse på autisme
 • før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.
Personlige egenskaper
 • er interessert i barn og unge med autismespekterforstyrrelser
 • liker å jobbe med utfordrende atferd
 • er omsorgsfull, tålmodig, fleksibel og løsningsorientert
 • tar initiativ og kan jobbe selvstendig
 • bygger gode relasjoner til elever og voksne
 • gode samarbeidsegenskaper
 • har god fysikk og tåler høyt arbeidstempo

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • god pensjons- og forsikringsordning
 • bedriftshelsetjeneste
 • aktivt bedriftsidrettslag
 • godt og kreativt arbeidsmiljø