Ledig stilling

Lyngdal kommune

2 x 80% midlertidig stillinger som helsesykepleier

Lyngdal kommune har ledig to stillinger på 80% midlertidig som helsesykepleierstilling.

Stilling 1: 80% fra 01.08.23-31.06.24

Stilling 2: 80% frem til 31.12.23 og minimum 40% frem til 30.06.23.

Helsestasjonstjenesten har to lokalisasjoner; Lyngdal og Konsmo. 

 

Helsestasjonstjenesten har et flerfaglig arbeidsmiljø bestående av helsesykepleiere, jordmor, lege, familieterapeut og fysioterapeuter. Tjenesten er organisert i virksomheten forebygging og livsmestring; avdeling helsestasjonstjenesten.

Arbeidsoppgaver stilling 1:

 • Helsestasjon 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Individ- og grupperettet arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Helsestasjon for ungdom
 • Tverrfaglig samarbeid

Arbeidsoppgaver stilling 2:

Arbeidsområdet omfatter varierte oppgaver innen helsestasjonsarbeidet med hovedvekt på flyktningehelsetjeneste og smittevern.

 

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent helsesykepleier

Søkeren må disponere egen bil

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Har motivasjon for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og deres familier
 • Er faglig engasjert
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er løsningsfokusert, positiv og fleksibel
 • Liker å jobbe i team, men behersker å jobbe selvstendig
 • Er nytenkende og ønsker å jobbe med videreutvikling av tjenesten
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

VI TILBYR

 • Varierte, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Faglig og sosialt arbeidsmiljø i utvikling
 • Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel- og avtaleverk

Ansettelse vil skje på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse og omsorgstjenesteloven §5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

 

Søknadsfrist: 14.04.23

Skriv gjerne i søknaden hvilken av stillingene du søker på, eller om du søker på begge. 

 

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til avdelingsleder helsestasjon, Anne Bjørnevåg tlf 99 53 69 80