Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

80% fast stilling som helsefagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted

Stillingen er på Labo, avdeling 1, som er en avdeling for personer med demens. Vi har 24 plasser fordelt på 3 bogrupper med 8 beboere på hver gruppe. Labo er kommunens nye sykehjem som åpnet i januar 2020. Vi er glade for at vi har flyttet inn i et nytt bygg som gir oss mange unike muligheter til å yte gode tjenester for kommunens befolkning.


Fakta om stillingen

Som helsefagarbeider hos oss får du medansvar for at beboerne får ivaretatt sine behov. Arbeidsoppgavene er varierte, med hovedfokus på å sikre oppfølging, behandling og tverrfaglig samarbeid for å nå pasientens mål.Vi har fokus på personsentrert omsorg. Vi samarbeider tett med Sykehuset Innlandet Sanderud og benytter gode kartleggngsverktøy for å finne de beste tiltakene for beboerne. Vi er et livsgledehjem og er opptatt av et trivelig og godt terapeutisk miljø. Andre konkrete arbeidsoppgaver er primærkontaktansvar, utarbeide mål- og tiltaksplaner, observere og dokumentere i fagsystemet profil og kommunisere og samarbeide med kollegaer og pårørende. Øvrige arbeidsoppgaver fremkommer av stillingsbeskrivelsen. Stillingen innebærer arbeid på dag/kveld og helg i årsturnus og men muligheter for langvakter og hinkehelg.


Kvalifikasjoner

  • Må krav til formell utdanning: Autorisert helsefagarbeider/ Hjelpepleier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Lang erfaring innen demens vil bli prioritert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelsen.


Personlige egenskaper

Vi søker en person som;

  • har gode samarbeidsevner
  • er selvstendig, men jobber også godt i team
  • tar initiativ og finner kreative løsninger
  • bidrar til et godt arbeidsmiljø
  • er positiv, engasjert, respektfull og bidrar til en god tilbakemeldingskultur


Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.


Vi tilbyr

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.
Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.