Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

75 % fast sykepleier/vernepleier   

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter Tynset består av allmenpsykiatrisk  poliklinikk med integrert TSB team og en 5 døgns post med 5 sengeplasser. Døgnenheten tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon , er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver. 
DPS Tynset har et  godt samarbeid med 1 linjetjenesten og andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr trivelige lokaler  og har stabil bemanning og god spesialist dekning.

 Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, jakt og fiske. Vi er omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Tynset  er dessuten et  område  i Sør-Norge med stabilt skiføre  om vinteren og et svært godt utbygd løypenett i umiddelbar nærhet.  Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd skole-, service-, aktivitets  og kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset ligger 17 mil sør for Trondheim, 5 mil sør for Røros og 24 mil nord for Hamar, og har gode kommunikasjonsmuligheter med tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo.

DPS Tynset  døgnenhet  har ledig fast 75 %  stilling for sykepleier /  vernepleier i  tredelt turnus. 
Oppstart etter avtale
 
 Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden i webcruiter.
 Min to referanser hvorav en fra siste arbeidsgiver. 

 

  

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier  / vernepleier med norsk autorisasjon
 • Relevant videreutdanning er ønskelig 
 • Erfaring fra døgnbehandling spesialisthelsetjeneste  innenfor psykisk helsevern  / rus er en fordel 
 • Erfaring med  DIPS og MetaVision    
 • Beherske norsk godt,  både skriftlig og muntlig  

Personlige egenskaper:

 • Ha en samarbeidende stil og trives med tverrfaglig jobbing
 • Evne å ta ansvar og jobbe selvstendig
 • Kommunisere godt med både  pasienter, pårørende , samarbeidspartnere og  kollegaer
 • Være positiv og løsningsorientert 
 • Søkere må beherske godt norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe i et tverrfaglig miljø
 • Ukentlig Internundervisning sammen med poliklinikk og TSB
 • Egne fagmøter for høyskoleutdannede   
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.