Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  07.03.2021
 • Sted:
  SANDSLI
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  SANDSLI
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3459964
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

75,6 % miljøterapeut natt

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 400 årsverk fordelt på 24 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune. 

Sandslivegen bofellesskap yter heldøgns omsorgstjenester til 6 beboere med ulike bistandsbehov. Vårt faglige arbeid er blant annet knyttet opp til daglige pleie- og omsorgsoppgaver, atferdsutfordringer, autisme, psykiske lidelser og vedak etter lov om helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9.

De siste årene har både turnus og personalsammensetningen i Sandslivegen endret seg. Vi har i dag 11,5 timers nattevakter, med arbeid hver tredje helg. Personalgruppen består av 44 personer, der 19 av disse er 100 % stillinger. 12 er nattevakter og resterende 13 er mindre stillinger og helgestillinger. I tillegg har vi flere veldig gode vikarer. Det jobber både sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, lærere, barnehagelærere, barnevernpedagog, psykiatrisk helsefagarbeider, helsefagarbeidere, hjelpepleier, studenter og assistenter i Sandslivegen. Alder på ansatte er også godt spredt.

På dagtid er det ni personer på jobb hver dag i tillegg til leder. Det er fire personer på jobb hver natt. Fire og fire nattevakter har identisk turnus, og har alle sine vakter i turnus sammen.

Fordelingen av menn og kvinner er ca 50/50, og det er høy andel miljøterapeuter - ca 60 %. Arbeidsmiljøet i Sandslivegen preges av godt samhold, godt humør og sterkt engasjement for beboerne. Vi er gode på å ta i mot studenter, læringer og nye ansatte, og er stolte av arbeidsplassen vår. Sandslivegen er et godt sted å være ny, og nye ansatte blir tatt godt i mot. I resultater fra årets medarbeiderundersøkelse kommer det blant annet frem at personalgruppen har stor fleksibilitetsvilje, at det er et stort mestringsklima og at man opplever mestringsorientert ledelse.

Sandslivegen bofellesskap er fordelt på to hus. Tre beboere bor i hvert hus. I tillegg er det store fellesarealer og gode kontorfasiliteter i begge hus. Et tredje hus er tilknyttet bofellesskapet og ligger i utkanten av tomten. Dette ble tidligere benyttet som dagsenter til beboerne.  I dag er det pusset opp og inneholder plant annet piano, diverse mindre rytmeinstrumenter, xylofon, tv, diverse treningsapparater og hobby-saker. Bofellesskapet ble bygget i 1996 og ligger forholdsvis godt skjermet på stor tomt. De siste to årene er det gjort et omfattende arbeid for å forbedre både bygningsmasse og uteområder. Uteområdene er er lagt til rette for utendørsaktiviteter både sommer og vinter.

Tre beboere har 1:1 bemanning, og tre har 2:1 bemanning på dagtid. Om natten har tre beboere egen nattevakt, mens den siste nattevakten har tilsyn med de øvrige tre beboerne og er på alarm ved behov for bistand. Dette rulleres på slik at alle nattevaktene blir kjent med alle beboerne.

Atferdsproblematikk er hovedårsaken til at vi fortrinnsvis søker etter menn til stillingene. Oppfordrer 3. års vernepleierstudenter til å søke.

Bybanen har holdeplass på Sandsli, bare 5 minutters gange fra bofellesskapet. Den har hyppige avganger, noe som gjør det enkelt å komme seg til og fra jobb med kollektivtilbud også i helgene.

På grunn av at vi går fra tre til fire nattevakter på hver vakt har vi nå ledig tre nattevaktstillinger på 75,6 %. Stillingene er ledige fra og med mai, men vi er forberedt på å dekke inn med vikarer frem til søker kan starte i stillingen.

Søknadsfrist:
07.03.2021
Arbeidsgiver:
Bergen kommune
Sted:
Sandsli
Stillingstittel:
75,6 % miljøterapeut natt
Stillinger:
3
Heltid / Deltid:
Deltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
76
Webcruiter-ID:
4341018590
Startdato:
03.05.2021
Sosial deling :