Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

6 måneders engasjement våken nattevakt ved Asak avlastningssenter i Lillestrøm kommune

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjoner om å være best på vårt fagfelt i Norge. Vi har et stort og bredt fagmiljø, og tilbyr kurs og kompetanseheving på tvers av seksjonene våre.   

Vårt arbeid er forankret i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og i veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".  

Asak avlastning er plassert på Leirsund. Vi gir avlastningsopphold til personer med ulike funksjonsnedsettelser, primært for å avlaste pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Avlastning utføres etter individuelle vedtak, med omfang fra noen timer i uka til mer omfattende ordninger. Vi på Asak avlastningssenter ser nå etter flere miljøterapeuter til vårt team! Vi ønsker at du har ett brennende engasjement om å jobbe med barn og ungdom som trenger det lille ekstra i hverdagen sin. Arbeidet vårt baserer seg på prinsipper om målrettet miljøarbeid.
Det er utarbeidet fagadministrative systemer som sikrer informasjonstilgang og informasjonsflyt. Vi jobber med kompetanseheving, blant annet ved internundervisning og opplæring ,og kollegaveiledning. De som er på avlastning har svært ulike interesser, ressurser, funksjonsnivå og diagnoser. Det de har til felles er behov for bistand til å mestre livene sine. Bistanden kan være tilsyn, aktivisering, tilrettelegging eller ulike former for praktisk hjelp. Noen trenger at du er god på utfordrende atferd og at du håndterer å bli satt på prøve, mens med andre må du være god på somatiske utfordringer – og evne å se mennesket bak det medisinske. Fokuset på personalsikkerhet er høyt og ivaretas ved skriftlige rutiner, opplæring og veiledning. I tillegg gjennomføres det regelmessige treninger i fysisk konflikthåndtering. Alle har individuelle behov, og vår jobb er å tilrettelegge avlastningsoppholdet slik at de som er her får gode dager, og at familiene er trygge på at vi ivaretar barna deres på en god måte. Arbeidsoppgavene er varierte, dagene har ofte høyt tempo og krever stor grad av fleksibilitet. 

Kvalifikasjoner:

 •  Autorisasjon som helsefagarbeider eller annen relevant 2-årig helse- og pedagogfaglig utdanning på videregående nivå. 
 • Fortrinnsvis praktisk arbeidserfaring med målrettet miljøarbeid  
 • Kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne  
 • Praktisk arbeidserfaring med håndtering av utfordrende atferd er en fordel  
 • Praktisk arbeidserfaring med journalføring og utarbeiding av tiltaksplaner  
 • Gode IKT-kunnskaper er en fordel, det er også ønskelig med interesse/erfaring innen mestrings/helse/velferdsteknologi  
 • Førerkort klasse B, manuelt- og automatgir  
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig  
 • Gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse   

  HPR-nr må oppgis i søknadsteksten for autorisert helsepersonell.   

  Er du nyutdannet, eller straks ferdig på skolen eller med læretiden, er du selvfølgelig velkommen til å søke stilling hos oss.  

 

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Du har et stort engasjement for mennesker med nedsatt funksjonsevne   
 • Du er motivert og løsningsorientert  
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestrer perioder med høyt arbeidstempo  
 • Du skaper gode relasjoner med tjenestemottakere, pårørende og kolleger  
 • Du arbeider selvstendig og i team  
 • Du er endringsvillig   
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø  

Vi tilbyr:

 • Opplæring og veiledning  
 • Et bra fagmiljø med masse kompetanse som er i kontinuerlig utvikling  
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor  
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver  
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Gode friperioder mellom arbeidsperioder. 
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  
Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.