6 helge stillinger  

Stavanger Kommune

Austbø bofellesskap er et bofellesskap som gir tilpassede tjenester til personer innenfor autisme spekteret og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med ulik grad av utfordrende atferd. Bofellesskapet åpnet januar 2016. Fra 1. januar 2019 ble Austbø bofellesskap en del av virksomheten: Bo & Aktivitet Sør.
Vi har nå 6 ledige helge stillinger. Stillingen er fra 23,24%-42,96 %. Alle stillingene er hver 4 helg, de største stillingen har også en aftenvakt fast i uken. 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt forløpende.

Arbeidsoppgaver:

Du skal bidra til ivaretagelse og positiv utvikling av brukers fysiske-, psykiske- og sosiale helse gjennom målrettet miljøarbeid

Bidra til at de som bor her får individuelt tilpassede tjenester, at de får en meningsfylt og aktiv hverdag i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.

Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser.

Du skal jobbe målrettet for å redusere avvikende ,utagerende og selskadende atferd 

Medansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø  

Ha ansvar for eller bidra med igangsetting, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver og tiltak i tråd med vedtak som er fattet for hver enkelt bruker.

Dokumentere/rapportere i CosDoc: tiltaksplan, observasjoner, mål, tiltak og evalueringer

Kvalifikasjoner:

Studenter innen helse og sosialfagligutdanning (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog) oppfordres til å søke

Autorisert vernepleier/sykepleier eller bachelorgrad innen helse/sosialfag.
Helsefagarbeider, barne og ungdomsarbeider, aktivitør, fagarbeider
Ufaglærte med relevant erfaring kan bli vurdert. 
Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du
har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 

Personlige egenskaper:

Du må være selvstendig og trygg på deg selv slik at du kan takle uforutsette hendelser og akutte hendelser.
Evne til å bygge team, og å kunne jobbe i team
Du må ha gode kommunikasjonsevner.
Du må være robust, tålmodig og evne å jobbe under stress.
Du tar ansvar for å holde deg faglig oppdatert og viser faglig engasjement.
Må like å være ute  
Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsen

Vi tilbyr:

Utfordrendearbeidsoppgaver innenfor fagfeltet.
Store muligheter for faglig og personlig utvikling for den rette personen.
Lønn etter utdanning og ansiennitet
Arbeidsplasstillegg 16000,- kr pr år.
Turnustillegg på 12 000,- kr pr år for vernepleiere og sykepleiere