Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

56% fast stilling på natt for Spesialsykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldene lovkrav.
Avdelingen består av 4 enheter fordelt i Hedmark og Oppland.

Enhet for utredning er en døgnpost med 6 plasser, der primæroppgaven innebærer arbeid med systematisk kartlegging av rusrelaterte psykiske problemer gjennom miljøterapautiske observasjoner og instrumentbasert kartlegging. Enheten administrerer også Hjelpelinje for spilleavhengige. Enheten er tverrfaglig bemannet med høgskoleutdannet personell, psykologer og lege/psykiater tilknyttet.

Enheten har ledig følgende stilling: 56% fast stilling på natt for Spesialsykepleier/sykepleier. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Våken nattvakt
 • Ivaretagelse av pasienter med lidelser ifht avhengighet, psykisk og somatisk helse
 • Medisin adm, div samtaler og praktiske gjøremål i enheten
 • Observasjon og dokumentasjon  ifht utredning av pasienter 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.

Det er ønskelig med 

 • erfaring ifht med arbeid innenfor TSB, psykisk helse og/eller somatikk.
 • erfaring med bruk av DIPS ifht journalføring
 • erfaring ifht Metavision.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning
 • Fleksibel og samarbeidsvilje
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne
 • Evne til systematisk tilnærming til oppgaver og god evne til å planlegge fremover og prioritere
 • Er god på samarbeid og relasjonsbygging
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Pålitelighet
 • Samvittighetsfull og pliktoppfyllende
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • En utfordrende jobb med store utviklingsmuligheter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.