Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nordreisa kommune

51 % Helsefagarbeider 

Offentlig forvaltning

51  % helsefagarbeider i 2 delt turnus med arbeid 2 av 6 helger. Primært nattevakter. For tiden er arbeidssted Høgegga 52.
Virksomhet omsorgsboliger gir 24/7 tjenester i form av praktisk bistand, hjemmetjenester og helsehjelp til personer med nedsatt funksjonsevne. 

Arbeidsoppgaver:

Dine oppgaver er primært oppfølging og hjelp til brukere i henhold til vedtak, tiltaksplaner og  bidra til et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som har:

 •  Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 •  Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig B2 nivå
 • Behersker elektroniske hjelpemidler / datakunnskaper
 •  Kunnskap og erfaring fra arbeid med aktuelle psykiske helseutfordringer
 • Førerkort for bil

 

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper vektlegges og vi søker deg som er

 • Positiv, har initiativ og pågangsmot
 • Har god vurderingsevne, evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Stabil, fleksibel og ansvarsbevisst
 • Tålmodig og håndterer både stillesittende arbeid og fysisk aktivitet
 • Evne til god kommunikasjon med bruker
 • Har gode samarbeidsevner og vil være med på å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

Interessante arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
Medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
Gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

Nordreisa kommune omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

Det tas forbehold om fast ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3.
Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju, personlig egnethet vil bli vektlagt.
Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato, som skal leveres før oppstart i stillingen.

Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopier av attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller tas med ved intervju.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.


Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.