• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4066761
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

50% driftstilskudd med opptrapping til 100% for fysioterapeut

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bydel Frogner har ledig et 50% driftstilskudd ved Fysio-terapi AS fra 01.05.22. Tilskuddet er en del av en opptrappingsplan og økes til 100% fra 01.05.23. Praksisen har til sammen 3,2 driftstilskudd fordelt på 5 personer og to leietakere med byomfattende tilskudd. Instituttet er godt innarbeidet med stor pasienttilgang, egne kontor/behandlingsrom og treningssal som er egnet for mindre grupper.

Søkere bes om å kontakte fysioterapeut Lisbeth Jacobsen på telefonnummer 92 86 00 59  eller e-post: lisbethjacobs1@hotmail.com for mer informasjon om instituttet. Nettside:www.fysio-terapi.as.

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd er en del av helse- og omsorgstjenesten i kommunen og plikter å utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunen og øvrige helsepersonell hva gjelder målgruppe, prioritering og behandlingstilbud. Praksis skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av det til enhver tid gjeldende regelverket for Oslo kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk fysioterapipraksis med vurdering, opptrening og behandling av alle pasient- og aldersgrupper ved instituttet
 • Foreta hjemmebehandlinger i tett samarbeid med øvrig kommunehelsetjeneste
 • Delta i tverrfaglige møter vedrørende den enkelte pasient sammen med helsepersonell i kommunen ved behov
 • Fysioterapeuten skal yte sine tjenester i et forløpsperspektiv og tjenestetilbudet skal ses i en større helhet
 • Tilby gruppetrening innen områder hvor det sees behov blant kommunens innbyggere

Kvalifikasjoner:

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon (legg ved HPRnr.)
 • Krav om bred faglig kompetanse og erfaring innen allmennfysioterapi fra privat praksis
 • Søkere med dokumentert kompetanse og/eller videreutdanning innen fysioterapi for eldre vil prioriteres
 • Det er en fordel med dokumentert kompetanse og erfaring innen nevrologi
 • Det er ønskelig med interesse for og erfaring med hjemmebehandling
 • Det er ønskelig med interesse for og erfaring med gruppetrening
 • Det er ønskelig med erfaring fra håndtering av ventelister med kvalitet og effektivitet
 • Det er en fordel med erfaring både fra privat praksis med driftstilskudd og som kommunalt ansatt fysioterapeut
 • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter

 

Bydelen behandler KUN elektroniske søknader med vedlegg som dokumenterer etterspurte kvalifikasjoner. Vurderingen vil tas på bakgrunn av den dokumentasjonen som foreligger i Webcruiter innen søknadsfristen. 

Personlige egenskaper:

 • Det legges stor vekt på personlig egnethet som evne til samarbeid og koordinering
 • Ha gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Være endringsvillig, fleksibel og nytenkende
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Kunne se muligheter i samarbeid med bydelens tilbud og tjenester
 • God kjennskap til lover, regler, retningslinjer og rundskriv som er relevante for arbeidet
 • Faglig engasjert og motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling
 • Lojal mot bydelen og instituttets vedtatte planer og avtaler
 • Interesse for drift av privat praksis og et sterkt ønske om å være med på å videreutvikle instituttet i fremtiden
 • Det stilles krav til politiattest
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4066761
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune