Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

50 % aftenvakt/helg miljøterapeut/miljøveileder/helsefagarbeider/miljøarbeider/studenter helse og sosialfag

 

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi fellesskap. 

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.

Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd hos brukerne med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet.
Vi søker nå dyktige medarbeidere til Fløyen bofelleskap, et hjem for mennesker med lett til dyp psykisk utviklingshemning og/eller fysiske funksjonsnedsettelser og/eller diagnose innen autismespekterforstyrrelse.  

På Fløyen bofelleskap bor det 6 voksne mennesker som også liker å ha en variert og aktiv hverdag. Det er også en beboer som bor i egen leilighet og mottar tjeneste fra oss. Du vil kunne jobbe med varierte og læringsrike arbeidsoppgaver, blant annet veiledning, håndtering av utfordrende atferd og legge til rette for mestring. 

Som medarbeider hos oss skal du bidra til at den enkelte får en meningsfull og verdifull hverdag i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer. 
Arbeid er turnus dag / kveld hver 3. eller 4. helg.

Kandidatene kalles inn fortløpende.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Vi søker etter medarbeider som er engasjerte, robuste, motiverte og lojale mot tiltakene som er iverksatt.
 • Du vil ha ansvar for gjennomføring av daglige praktiske oppgaver som vanligvis skjer i et hjem.
 • Du skal gi våre beboere gode opplevelser og en meningsfull hverdag. Beboere er alltid i fokus hos oss.
 • Du vil ha et ansvar for å rapportere skriftlig i vårt journalsystem.
 • Du skal arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger Kommune.
 • Du skal bidra til godt og trygt samarbeid, gode overlappinger og faglige innspill med dine kolleger.
 • Det er viktig for oss at det er naturlig for deg å bruke deg selv aktivt i jobben, og du har evnen til å være kreativ og løsningsorientert.
 • Du skaper et godt samarbeid sammen med pårørende.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen sosial og helse, helsefagarbeider, miljøarbeider, miljøveileder, studenter innen helse og sosialfag.  
 • Det er ønskelig at du har erfaring innen brukergruppen og i arbeid med utageringsproblematikk.
 • Du bør ha sertifikat, helst manuell gir.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Du har erfaring og kjennskap innen aggresjonsmestring (TAM eller MAP)
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Du har et stort engasjement, robust, løsningsorientert og liker nye utfordringer.
 • Du skal tåle å jobbe under press og klarer å stå i utfordrende situasjoner.
 • Du er nysgjerrig og trives med å jobbe med mennesker og se deres behov.
 • Du er tålmodig og omsorgsfull, samt har evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Du er aktiv, kreativ og er glad i å være ute.
 • Du er synlig, tydelig og motiverende overfor beboere i hverdagen.
 • Du er åpen for læring, råd og veiledning og bidrar aktivt med konstruktive innspill.
 • Du kan lett se hva som må gjøres og tar eget initiativ til å løse arbeidsoppgaver.
 • Du er motivert og engasjert for at beboere skal ha det best mulig når du er på jobb.
 • Du er pålitelig og er å stole på.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med fantastiske kollegaer. En utfordrende og variert arbeidshverdag med fokus på brukermedvirkning, etikk og fag.
 • Du vil sammen med beboerne få delta på ulike kulturelle fritidstilbud og vi er mye ute på turer i regionen.
 • Vi vektlegger at den enkelte skal få god opplæring og faglig påfyll og gode utviklingsmuligheter.
 • Lønn etter kommunens satset.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Faglig utvikling i form av kurs og deltakelse i forskjellige nettverk i virksomheten.
 • Hjem-jobb-hjem ordning med offentlige transport.