Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Østre Toten kommune

5 x 100 % stilling som vernepleier Tilrettelagte tjenester

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Arbeidssted: 

Tilrettelagte tjenester er et tjenesteområde bestående av fire enheter. Boligene gir døgnkontinuerlige tjenester til brukere med omfattende bistandsbehov. Beboerne bor i egne leiligheter, og tjenestene yter praktisk bistand og opplæring i alle dagliglivets gjøremål.

Tilrettelagte tjenester ivaretar et mangfold av arbeidsoppgaver og tilrettelegging for at den enkelte bruker skal kunne mestre hverdagslivet. Tjenesteområdet yter tjenester til barn, unge og voksne personer med funksjonsnedsettelser. Målrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gis i tilknytning til brukers bolig og/eller aktivitetstilbud. Foruten boligoppfølgingstjenester, er avlastningsordninger, ambulante tjenester, råd og veiledning en viktig del av det samlede tjenestetilbudet.

Nerbo og Labotun er en døgnbemannet bolig med 11 leiligheter. Brukerne er ungdom og voksne fordelt på to enheter brukere innenfor psykisk utviklingshemming, autisme og psykiatri.

Fakta om stillingen: 

Vil du være en viktig premissgiver for tjenestetilbudet, og med et brennende engasjement til å skape gode relasjoner til dine kollegaer? Er du utviklingsorientert og trives med å jobbe med spennende endringsprosesser?

Da er du den vi leter etter.

Vi har ledig 5 x100 % faste stilling som vernepleiere, eller annen 3-årig helse-, eller sosialfaglig utdanning  i Tilrettelagte tjenester avdeling 4, Nerbo og Labotun.

Stillingene er for tiden i turnus med i gjennomsnitt arbeid hver 3.helg. Det er et pågående prosjekt innenfor helse, omsorg og velferd i Østre Toten kommune med fokus på heltidskultur og alternative arbeidstidsordninger. Det kan i den forbindelse være aktuelt med langvakter på 12,5 timer knyttet til denne stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp tjenesteyting etter vedtak, herunder helsehjelp i hjemmet og/eller praktisk bistand og opplæring
 • Målrettet miljøarbeid
 • Sikre brukerstyring og brukermedvirkning
 • Samarbeid med pårørende og verger
 • Primærkontaktansvar
 • Utarbeide og ajourholde mål- og tiltaksplaner, individuelle planer og Iplosregistrering
 • Opplæring og veiledning av brukere og medarbeidere
 • Legemiddelhåndtering
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere faglige tiltak. Herunder delta i utarbeidelse av vedtak om bruk av tvang og makt ifht helse- og omsorgstjenesteloven kap.9., og HAVA – trening (håndtering av voldelig og aggressiv atferd) i samarbeid med andre vernepleiere i boligene.
 • Lede og delta i tverrfaglig samarbeid, ansvarsgrupper og samarbeidsmøter
 • Det kan bli endringer i stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis autorisasjon som vernepleier
 • Relevant arbeidserfaring fra målrettet miljøarbeid
 • Bred realkompetanse
 • Spesialkompetanse innenfor aktuelle fagfelt
 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne
 • Ønskelig med:
 • Du er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner
 • Du er løsningsfokusert og nytenkende
 • Du må kunne takle atferdsutfordringer
 • Du liker faglige utfordringer, er fleksibel og omstillingsdyktig
 • Du tar ansvar, er tydelig og jobber strukturert
 • Du tar ansvar og jobber godt sammen med dine kollegaer
 • Du er opptatt av faglig utvikling, ser helhet og bidrar til kvalitet i tjenesten
 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Førerkort kl.B

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • En tjeneste i endring med spennende utfordringer
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Rekrutteringstilskudd på 20 000 kroner

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.