Detaljer


Helgestillinger - Gjoleidveien boliger

Gjoleidveien boliger ligger sentralt på Skedsmokorset. Boligen yter døgnkontinuerlig bistand til 12 voksne personer med ulike grader av utviklingshemming som bor i egne tilrettelagte leiligheter. Tjenestene baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Boligen har et spennende fagmiljø og et nært samarbeid med familie og fagnettverk internt og eksternt. Vi har som mål å skape et godt hjem for brukerne og et spennende og trivelig arbeidsmiljø for personalet. Vi er en fremoverlent bolig som satser på digitale løsninger i arbeidet med brukerne og har stort fokus på utvikling. 
Vi trenger flere ansatte til helgestillinger i todelt turnus. Vi kan tilby stillinger annenhver, hver tredje og hver fjerde helg. Det er mulighet til å jobbe 12-timers vakter. Opplys gjerne i søknaden hva du helst vil jobbe. 

Arbeidsoppgaver
 • Direkte tjenesteyting i henhold til enkeltvedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Påse at tjenestemottaker får dekket sine primære og sekundære behov
 • Delta i samarbeidsmøter/teammøter ift. tjenestemottaker
 • Utføre delegerte oppgaver
 • Kan ha ansvarsvakt og ansvar for utdeling av medisiner
Kvalifikasjoner

Krav:

 • Pleiemedarbeider, helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider
 • Formell kompetanse kan erstattes med annen relevant erfaring
 • Erfaring og interesse for arbeid med utfordrende atferd
 • Sertifikat klasse B
 • Politiattest

Andre kvalifikasjoner

 • Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming
 • Praktisk erfaring med håndtering av utfordrende atferd
 • Kunnskap om relevant lovverk
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Studenter oppfordres til å søke
Personlige egenskaper
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Er en stabil arbeidstaker
 • Kan jobbe i team
 • Er på jakt etter et spennende arbeidssted med høy faglig kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordning
 • Utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for egenutvikling via kurs og internundervisning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Et aktivt bedriftsidrettslag