Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

40 % vikariat som sosionom i Nevroklinikken

Offentlig forvaltning

Er du klar for en utfordring?  Lyst på en meningsfull jobb? Da bør DU søke på spennende stilling med utviklingsmuligheter på Ullevål sykehus!

I seksjon for klinisk service er det ansatt fysioterapeuter, sosionomer, ergoterapeuter og klinisk ernæringsfysiologer. Sosionomene jobber med pasienter og pårørende ved nevrologisk avdeling, fysikalsk medisinsk avdeling, nevrokirurgisk avdeling, nevrointensiv og ortopedisk avdeling. Det er til sammen 3,5 årsverk for sosionomer, i tillegg til et engasjement på 50 % ut 2024. 

Vi lyser nå ut en 40 % vikariat fra 02.09.24 til og med 05.01.2025 med mulighet til forlengelse. Det vil være mulighet for ekstravakter i tillegg til grunnstilling på 40 %.

Sosionomene arbeider i et lite team. Stillingen stiller store krav til selvstendig arbeid og samarbeid.

Ved å jobbe som sosionom på sykehus får en mulighet til å møte mange forskjellige mennesker med ulike utfordringer knyttet til skade eller sykdom. Ved å informere om rettigheter knyttet til sykdom/skade, støttesamtaler i store eller små livsendringer, og hjelpe til med søknader o.a. så er vi med å gjøre en ofte vanskelig situasjonen noe bedre. Det er ikke behov for medisinsk kunnskap i stillingen, men kunnskap om hjelpeapparatet utenfor sykehuset er viktig. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Krav om 3-årig sosionomutdanning fra universitet eller høgskole/bachelor i sosialt arbeid
 • Erfaring fra sykehus, nevrologiske/nevrokirurgiske/ortopediske pasienter
 • Engasjement og kunnskap om personer i utfordrende livssituasjoner
 • Interesse og erfaring i samtale, støtte og møte med pasienter og pårørende i krise og sorg som følge av alvorlig sykdom.
 • Erfaring fra NAV eller kommunalt hjelpeapparat er ønskelig
 • Nødvendig med gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, initiativrik, fleksibel, ansvarsfull, utadvendt og engasjert
 • Kompetanse og kunnskap i håndtering av akutt sykdom/krise.
 • Interesse for fagutvikling
 • Godt humør, kunne bidra til et godt, trygt, utviklende arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • Et 40 % vikariat i et lite og godt team med sosionomer
 • Mulighet for forlengelse av vikariatet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Utviklingsmuligheter
 • Gruppeveiledning i sosionomgruppa
 • Er du positiv, engasjert og opptatt av faget ditt - så vil vi gjerne ha deg med på laget!