Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

3 x 20% stilling helg som sykepleier, helsefagsarbeider eller sykepleierstudent           

Offentlig forvaltning

Ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon Rehabilitering Solås ønsker vi å rekruttere deg til helgestilling 20 % i pleie. Vi har nå 3 ledige 20% stillinger fra 1.april, 1.mai og 1.juni. To av stillingene har vakt hver 2.helg, og den tredje stilling har vakt hver 3.helg. Stillingene kan kombineres med tilkallingsavtale om ønskelig for søker. 

Avdelingen har ansvar for rehabiliteringstilbudet til Innlandets befolkning, med et nedslagsfelt på ca. 360.000 innbyggere. Vi har dessuten regionsfunksjon for flere av våre pasientgrupper innen Helse Sør-Øst.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ligger under Divisjon Habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. Avdelingen er inndelt i 5 seksjoner; Seksjon Helse og arbeid, Seksjon Rehabilitering Ottestad, Seksjon Rehabilitering Solås, Seksjon Smerte CFS/ME og Seksjon Lungerehabilitering Granheim. Avdelingen har 15 sengeplasser på Ottestad, 13 på Solås og 15 på Granheim. I tillegg er det poliklinisk virksomhet.

I seksjonen på Solås tilbys spesialisert tverrfaglig rehabilitering til pasienter med hjerneslag, hjerneskade, multitraume og ulike nevrologiske sykdommer og skader.

Solås har ca. 32 årsverk hvor personalgruppa er bredt tverrfaglig sammensatt av leger, nevropsykolog, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog og logopeder.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier, helsefagsarbeider eller sykepleierstudent med praktisk erfaring.
 • Erfaring med og interesse for fagfeltet rehabilitering
 • Erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Respektfull framtreden overfor pasienter og samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En liten, oversiktlig avdeling
 • Engasjerte medarbeidere i et positivt og sterkt tverrfaglig miljø
 • Varierte arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • Tredelt turnus
 • Avdelingen holdes stengt i jul/nyttår, i påsken, samt 3 uker på sommeren  
 • Mulighet for å kunne jobbe noe ekstra i avdelingen 
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger og lån- og forsikringsvilkår i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.