Detaljer


3 overlegevikariater (hel- eller deltid)  ved Hudseksjonen Rikshospitalet

Ved Seksjon for hudsykdommer er det ledig 3 vikariater som overlege i hud- og veneriske sykdommer. Alle vikariatene er ledige fra 1 januar 2020 og er uten vaktdeltakelse.

Stilling 1: 60 % stilling fra 1.1.20 - 30.9.20

Stilling 2: 60 % stilling fra 1.1.20 - 31.12.20

Stilling 3: 100 % stilling fra 1.1.20 - 31.08.20

Det er mulighet til å søke på både både heltids- og deltidsansettelse innen de utlyste prosentene. Det vil være mulighet for forlengelse av stillingene.

Det bes oppgitt i søknaden hvilken stilling man søker på samt hvor stor stillingsprosent man søker om.

 

Seksjon for hudsykdommer er en del av Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, som igjen er en del av Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. Samtidig håndterer klinikken en del pasientgrupper på lokalsykehusnivå. Klinikken omfatter fagområdene barnekirurgi, lever- og gastrokirurgi, transplantasjonskirurgi, fordøyelsessykdommer, nyremedisin, hud- og veneriske sykdommer, revmatologi inklusive barnerevmatologi, klinisk immunologi og infeksjonsmedisin.

Arbeidsoppgaver
 • Poliklinisk arbeid
 • Supervisjon av leger i spesialisering
Kvalifikasjoner
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og være godkjent norsk spesialist i hud og veneriske sykdommer.
 • Forskningskompetanse i form av PhD vektlegges.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

  Oslo Universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post.

  Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.